13. november 2002 kell 11:52

Piimaliit: tunnustamistähtaja pikendamine tekitab kõlvatut konkurentsi

Eesti Piimaliidu juhatus taunis eile toiduseaduse plaanitavat muutmist, kuna muudatuste jõustudes tekitab riik ettevõtluses kõlvatut konkurentsi.

Järgneb Piimaliidu juhatuse pöördumine põllumajandusministrile:

Eesti Piimaliit arutas eile toimunud juhatuse koosolekul menetluses olevat Toiduseaduse muutmise eelnõud. Piimaliidu juhatus on seisukohal, et meil puudub ülevaade teiste toiduainetesektorite ( liha, kala, alkohol jne.) olukorra kohta ning seetõttu ei laiene meie arvamus neile.

Riik on niigi tekitanud piimandussektoris kõlvatut konkurentsi (ühistuliste piimandusettevõtete rahaline doteerimine, kehtestatud hügieeninõuete erineval määral rakendamine jne.). Riigi poolt kehtestatud nõuded saavad ja peavad olema üheselt kohustuslikud kõigile. Nende täitmine on olnud rahaliselt koormav kõigile seaduskuulelikele ettevõtjatele. Samas on ettevõtteid (-jaid) kes ei ole seni suutnud ega tahtnud investeerida kehtestatud nõuete täitmiseks ning on pigem kasutanud eelisolukorda turul hinnasõjaks. Puudub vähimgi veendumus, et saadavat lisaaega kasutatakse või ollakse suutelised kasutama ettevõtete nõuetele vastavusse viimiseks. Seega menetletava eelnõu jõustumisega sisuliselt karistame seaduskuulelikkust ettevõtluses.

Ka EL-I liikmesmaad kaitsevad oma turgu. Üheks turukaitse vahendiks on kaudselt ka toiduohutuse ja hügieeninõuded. Eestit on hinnatud seni kui EL-s kehtestatud nõuetele vastavat või nõutud tasemele väga lähedast maad. Tähtaegade pikendamisega anname väljapoole signaali, nagu poleks Eestis nõuete täitmisega kõik korras. Seda on vajadusel oma turu kaitseks varmad ära kasutama kõik El-i liikmesmaad. Teatavasti aga üle poole Eestis toodetavast toorpiimast tuleb eksportida. Seega seame hädavajaliku ekspordi suure löögi alla. Siit tuleneb otsene tagasilöök ka toorpiima hinnale ning kannatajaks on jällegi põllumajandustootjad.

Juhatuse hinnangul puudub majanduslik mõttekus ja sisuline vajadus piimandussektoris toiduseaduses kehtestatud tähtaegade pikendamiseks .

Hetkel kuum