Olavi Kärsna • 14. november 2002 kell 22:00

Lühend FIE ei pea paberitel kajastuma

Alles see oli, kui ühest telefonikataloogifirmast helistati ja küsiti, et kas firma Olavi Kärsna FIE ikka veel töötab? Ja Hansapanga infotelefonist räägitakse tõsise moega, et äriregister ei ole mitte äriregister, vaid juriidiliste isikute register, ja alles siis, kui inimene ennast seal registreerib, saab temast päris ettevõtja ? juriidiline ettevõtja. Nii-öelda vaikimisi eeldatakse, et ettevõtja tähendab firmat.

Äriseadustiku paragrahvide 1 ja 2 järgi (ja meeles pidades tsiviilseadustiku üldosa seadust) võivad ettevõtjaks olla kas füüsilised või juriidilised isikud. Viimaseid nimetatakse selles kontekstis äriühinguteks.

Paragrahvis 8 on aga öeldud, et füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime ning ei või sisaldada äriühingule viitavat täiendit ega lühendit. Vaid talupidajatele on lubatud ärinimi, mis ei pea sisaldama nende ees- ja perekonnanime, kuid siis peab ärinimes sisalduma talu nimi.

Paragrahvis 9 öeldakse, et äriühingu ärinimi peab vastavalt ühingu liigile sisaldama täiendit täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts või ühistu. Seda võib asendada sobiva lühendiga: TÜ, UÜ, OÜ, AS. See peab olema nii sellepärast, et paragrahvi 12 kohaselt ei või ärinimi olla eksitav muu hulgas ka ettevõtja õigusliku vormi osas.

Kas keegi on näinud näiteks kirjutatavat JIE OÜ Traks & Pyxid? JIE nagu juriidilisest isikust ettevõtja? Ilmselt ei ole, sest seda pole vaja, kuna OÜ näitabki ära ettevõtja õigusliku vormi.

Kui ma aga kirjutan arvele lihtsalt Olavi Kärsna, kas kellelgi tekib arusaamatusi minu kui ettevõtja õigusliku vormi osas? Kui ma lisan oma nimele OÜ, siis on tegemist eksitamisega, sest sellist osaühingut ei ole esialgu olemas. Kui kirjutan ainult oma nime, on kõik korras.

See, et ma ettevõtja olen ehk siis ettevõtlustulu teenida üritan, peaks arve saajale juba niigi selge olema. Füüsilisest isikust ettevõtjate ainus võimalik eksisteerimise viis on inimene. Äriühingul on võimalikke vorme mitu, sellest ka need täheühendid.

Ärinimi, mis sisaldab midagi lisaks isiku ees- ja perekonnanimele, tuleb registreerida äriregistris, maksuametis registreeritud ettevõtjad ei tohi ametlikel paberitel oma nimele tegelikult midagi juurde pookida. Ja kuna inimese puhul on alati tegemist ühe ja ainsa reaalse isikuga, ei muuda nimele FIE lisamine midagi.

Kõigi oma kohustuste eest vastutab inimene kogu oma varaga ja kuigi pangad lubavad arvet avada kas isikukonto numbri või äriregistri koodiga, on kogu raha lõppude lõpuks ikka lihtsalt inimese oma.

Nii et vastus on: ei pea.

Hetkel kuum