20. november 2002 kell 9:53

Tallinnas luuakse kriisireguleerimismeeskond

Tänasel linnavalitsuse istungil kiideti heaks Tallinna kriisireguleerimismeeskonna moodustamine ja samas kinnitati meeskonna koosseis.

Kriisireguleerimismeeskond on Tallinna kriisikomisjoni tööorgan, mis moodustatakse hädaolukorraks valmisoleku- ja kriisireguleerimise ülesannete lahendamiseks. Kriisikomisjoni ja meeskonna peamine ülesanne hädaolukorras on sündmuskoha päästetööde juhi abistamine ja toetamine hädaolukorra lahendamisel ning vajalike ressursside hankimine, olukorra analüüsimine, ametkondade koostöö koordineerimine, teabevahetuse korraldamine ja elanike teavitamine. Samas valmistab meeskond ette hädaolukorraks valmisoleku korraldamist reguleerivaid dokumente.

Meeskonda kuuluvad kriisireguleerimise seisukohalt vajalike Tallinna Linnavalitsuse ametite ja linnaosavalitsuste ning Kaitsejõudude ja Tallinna Politseiprefektuuri esindajad. Kriisireguleerimismeeskonda hakkab juhtima Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti direktori asetäitja Karli Sassi.

Tallinna Tuletõrje- ja Päästeametil on ette valmistatud ka Tallinna kriisireguleerimismeeskonna töökorraldusjuhend, mille kinnitab Tallinna kriisikomisjon.

Hetkel kuum