Inge Rumessen • 21. november 2002 kell 11:36

BRS-i 2001. aasta investeerimiskohustus kinnitatud

Rahandusminister aktsepteerib Baltic Railways Service"i poolt mullu ASi Eesti Raudtee tehtud investeeringuid 266,3 mln krooni.

Ühtlasi aktsepteerib Harri Õunapuu investeerimata jäetud osa täitmise edasilükkamist 2002. aastaks.

Vastavalt AS Eesti Raudtee 66 % aktsiate erastamislepingule pidi BRS tagama

investeeringuid AS-i Eesti Raudtee alates 2001. aastast 5 aasta jooksul 2,6 mld krooni ulatuses, sealhulgas 2001. aastal 654,8 mln krooni. BRS esitas ahandusministrile taotluse 2001. aasta investeerimiskohustuse täieliku täitmise edasilükkamiseks 2002. aastasse.

Rahandusministri poolt aktsepteeritud 2001. aastal BRSi tehtud investeeringute summa 266,3 mln krooni osas on arvesse võetud ainult tehtud investeeringud pärast omandiõiguse üleminekut 31. augustil 2001. aastal.

Investeeringukohustuse edasilükkamise olulisteks põhjusteks on asjaolud, et erastatud aktsiate BRS-le üleandmine toimus alles 31. augustil, 2001. aastal ja BRS on lähtudes proportsionaalsuse printsiibist 4 kuu jooksul suutnud investeerimisplaanist täita umbes 1/3 ja erastamisleping annab BRS-le õiguse taotleda investeerimiskohustuse täies ulatuses täitmise edasilükkamist aasta võrra.

Rahandusminister teostab erastamislepingutest tulenevate investeerimiskohustuste kontrolli ka näiteks AS Edelaraudtee, AS Eesti Ringhäälingu Saatekeskus, AS Liviko ja AS Moe Piiritusetehas üle.

Hetkel kuum