Tõnis Arnover • 27. november 2002 kell 22:00

Kuus Sonera juhti eeluurimise all

Järjest laienev uurimine on juhtunud Sonera jaoks äärmiselt halvale ajale, kui käimas on ühinemine Rootsi Teliaga. Piinlikku olukorda on sattunud Sonera põhiomanik Soome riik, mille esindaja kommunikatsiooniminister Kimmo Sasi nimetas äärmiselt kahetsusväärseks nii luukere väljatulekut kui ka firma tippjuhtide kriminaaluurimise alla võtmist. Kui asi on aga nii läinud, siis tuleb uurimine ministri sõnul põhjalikult lõpule viia. Ühtlasi avaldas ta lootust, et algatatud kriminaalasi ei tee takistusi Sonera ja Telia ühinemisele. Telia poolt tuli sel nädalal kinnitus, et Sonera juhtide tegevuse kriminaalkahtluse alla seadmine Telia ja Sonera ühinemist ei takista.

Sonera tegevdirektor Harri Koponen on öelnud, et tõde, olgu see nii valus kui tahes, tuuakse päevavalgele. Tema väitel on politsei algatanud uurimise Sonera enda palvel ning tõe väljaselgitamise huvides on politseil voli vahistada firmas keda tahes.

Kriminaalpolitsei uurimise käigus on üle kuulatud kuus Sonera töötajat. Juba kuu aega on eeluurimise all Sonera endine firmaturvalisuse juht Juha Miettinen. Teisipäeval vabastati Sonera andmekaitseosakonna juhataja Sari-Anne Pulkkinen ja sama osakonna töötaja Alpo Manninen.

Kuid vahi alla jäid tippjuhid: avalike ja investorisuhete juht Jari Jaakkola ja endine strateegiajuht ning praegu Soneras Teliaga ühinemise eest vastutav Henri Harmia. Mõlemad on tööülesannetest ajutiselt vabastatud. Lisaks andis kriminaalpolitsei välja Sonera endise tegevdirektori Kaj-Erik Relanderi vahistamiskäsu, mis aga Soomes tavatult ja põhjendamata enne käikuandmist tühistati. Soome press oletab, et politsei taotles vabatahtlikku lahendust, sest muidu pidanuks ta esitama rahvusvahelise taotluse Relanderi väljaandmiseks, sest too töötab Londonis investeerimisfirmas Accel Partners. Kokkulepe saavutatigi, sest Relander ilmus teisipäeval vabatahtlikult Soome politseisse tunnistusi andma.

Soome kriminaalpolitsei on uurimistulemustest informeerimisel äärmiselt kidakeelne. Nagu Helsingin Sanomat mõni aeg tagasi välja selgitas, huvitavad politseid Sonera sees käinud salauuringud, mille ülesanne oli telefonikõnede põhjal välja selgitada need töötajad, kes olid lekitanud lehele Sonera siseinfot. Nimelt ilmus 2001. a jaanuaris Helsingin Sanomates artikkel, kus väideti, et Relanderi juhtimisstiil on tekitanud Soneras kaose ning et töötajad on firma käekäigu pärast mures. Samu seisukohti väljendati põhjalikumalt suvel Soomes palju kõmu tekitanud anonüümses internetiraamatus ?Kuhu kadusid Sonera rahad?? Selles raamatus vihjati esimest korda, et Relander on andnud käsu salaja uurida firma töötajate ja ajakirjanike telefonikõnesid. Soome andmekaitseseadusega on selline töötajate telefonikõnede pealtkuulamine keelatud ja seda tohib teha ainult kohtu loal politsei või mõni muu selleks volitatud instants.

Kriminaalpolitsei uurimine hõlmab perioodi 2000. aasta augustist kuni ja 2001. aasta mai lõpuni. Relander lahkus ametist 2001. aasta juunis.

Septembris esitas Kaj-Erik Relander ise Soome kriminaalpolitseile taotluse uurida internetiraamatu tagamaid. Oma taotluses väitis ta, et seal on tegemist põhjendamatu mustamisega.

Kommunikatsiooniminister Kimmo Sasi ütles, et riik kui Sonera omanik peab juhtunut väga tõsiseks. Teleoperaatorfirmale on telefonikõnede saladuse hoidmine püha ülesanne ning selle vastu eksimine õõnestab firma usaldusväärsust.

Prokurör Markku Pohjanoksal peab süüdistus valmis olema 15. jaanuariks.

Soome ajalehed juhivad tähelepanu sellele, et osa vangistatud Sonera töötajaist ootavad suured boonused.

Hetkel kuum