Ülo Toomsalu • 27. november 2002 kell 6:56

PM: Kaitseala eeskiri lubab Pirita ürgorgu uuseramuid ehitada

Pirita linnaosavalitsus põhjendab Pirita jõe ürgoru kaitsealale 43 väikeelamu rajamist sellega, et tegu on räämas ja heakorrastamata paigaga.

?Kogu maa kuulub eraomanikele ja seaduslik alus neile ehitamist keelata puudub,? nentis Pirita linnaosa vanem Ülle Rajasalu.

Tema sõnul pole Pirita ürgoru maastikukaitseala ehituskeeluvöönd, nagu ekslikult arvatakse. Ala kaitse-eeskiri sätestab vaid, et uusehitisi ei või rajada Pirita jõe ja harujõgede kallastele 50 meetri kaugusele veepiirist, kirjutab Postimees.

Samuti on seal asuvatel eramaadel nii eeskirja kui asjaõigusseadusega lubatud päikesetõusust loojanguni kasutada nii erateid kui kallasrada.

Rajasalu sõnul on linnaosavalitsus ja kaitseala haldav Harjumaa keskkonnateenistus elamute rajamise nii kahele Pirita jõe saarele kui ka Kalmuse teele heaks kiitnud. Ka Harju maavanem ei näe põhjust ehitust keelata.

Asumite detailplaneeringud on praegu kinnitamisel Tallinna linnavalitsuses.

?See on parem, kui Pirita südames asuva maa lagastamine ja prügimägedega katmine,? põhjendas Rajasalu otsust. Linnaosa kulutab igal aastal suuri summasid, et eraomanduses olevat maad koristada puhkajate jäetud prügist, aga ka sinna kokku veetud ehitusprahist ja muudest jäätmetest.

Maatükid, kuhu omanikud soovivad ühepereelamuid rajada, asuvad Pirita jõe saartel ja saarte kõrval asuval jõeluhal. Kõrkja tee 24 majaga asumit kavandatakse Pirita südames asuvale Kabelimäe saarele ja Kõrkjasaarele.

Hetkel kuum