Peeter Raidla • 3. detsember 2002 kell 12:29

Õiguskantsleri kantselei: vaja on muuta tulumaksuseadust

Õiguskantsleri kantselei arvates tuleks muuta tulumaksuseadust, et viia sõiduauto erisoodustuse hinna kehtestamine kooskõlla põhiseadusega.

Õiguskantsleri vanemnõunik Ilmar Selge näeb probleemile vaid üht lahendust: rahandusministeerium koostab tulumaksuseaduse muudatuse seaduse eelnõu, valitsus kiidab selle heaks ja Riigikogu võtab vastu.

'Kui rahandusminister 20 päeva jooksul õiguskantsleri seisukohale ei reageeri, esitab õiguskantsler vastava taotluse Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile,' ütles Selge. 'Alles seejärel saab lõplikult öelda, kas erisoodustuse hinna kehtestamine oli või ei olnud põhiseadusega vastuolus.'

Erisoodustuse hinna määramise formaalne vastuolu põhiseadusega eksisteerib juba detsembrist 1999, mil rahandusminister võttis vastu määruse 'Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine'.

Nimetatud määruse lisas 'Erisoodustuste hinna määramise kord' ongi sätestatud sõiduauto tasuta või soodushinnaga kasutada andmine erisoodustusena. Ning seda määra on sealt alates tõstetud kahel korral - 2001. aasta oktoobris 1000 ja tänavu septembris 2000 kroonile.

'Ühtede maksumaksjate jaoks võib see olla soodustus, teiste jaoks aga koormav. Sellega on aga rikutud põhiseadusega sätestatud võrdse kohtlemise printsiip,' kommenteeris Ilmar Selge. 'Määruse seletuskirjas on küll juttu võimalike sõidupäevikute sisseseadmisest ning sõidulehtede pidamisest, kuid seletuskiri pole ju juriidiliselt kohustuslik.'

'Rahandusminister on antud juhul oma volitusi ületanud. Tema pädevuses oli vaid erisoodustuse hinna arvestuse korra, aga mitte konkreetse hinna kehtestamine. Siin võib tõmmata paralleele maksuvõla intresside kehtestamisega, mille Riigikohus 5. novembril põhiseadusega vastuolevaks tunnistas,' ütles õiguskantsleri vanemnõunik.

Hetkel kuum