Sulev Oll • 3. detsember 2002 kell 12:42

Tööandjate Keskliit kutsub üles sotsiaaldialoogi jätkamisele

Täna toimunud Eesti Tööandjate Keskliidu juhatuse koosolekul võeti vastu seisukoht kutsuda partnereid üles jätkama sotsiaaldialoogi.

Ühtlasi kutsuti ametiühinguid taastama oma esindatus kolmepoolsetes organites.

Tööandjate Keskliit peab sotsiaaldialoogi toimimisel oluliseks sõlmitud kokkulepete täitmist, aga ka paindlikkust ja avatud suhtumist läbirääkimistel uutes olukordades.

Tööandjate Keskliidu juhatuse hinnangul on sotsiaaldialoogi toimimise positiivseks tulemuseks tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud 2003. aasta alampalga kokkuleppe tunnustamine valitsuse poolt.

Hetkel kuum