Peeter Raidla • 19. detsember 2002 kell 9:42

Ekspordi riiklik garanteerimine muutub atraktiivsemaks

Uus Ekspordi riikliku garanteerimise seadus toob endaga kaasa mitmeid muutusi.

Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx teatel muudab uus seadus Kredexi poolt pakutava riikliku ekspordigarantii senisest usaldusväärsemaks ja atraktiivsemaks.

Võrreldes seni kehtinud seadusega on nüüd laiendatud ekspordigarantii maksimaalse katte ulatust. Kui seni oli eksportijal võimalik parimal juhul saada katet kuni 70 protsendi ulatuses välisostjalt saadaolevale arvele, siis uus seadus võimaldab eksportijatel oma laekumisi kaitsta poliitiliste riskide vastu 100% ja kommertsriskidest tingitud kahjude vastu kuni 90 %.

Poliitilise iseloomuga riskideks loetakse näiteks välisostja riigis puhkenud sõjategevust, riigipööret, loodusõnnetusi või muid erakorralisi sündmusi. Kommertsriskiks loetakse välisfirma enda maksejõuetuks muutumist.

Teise olulise uuendusena lubab seadus ekspordigarantiid taotleda ka finantseerimisasutustel, kes saavad ekspordigarantiid käsitleda kui tagatist eksporditehingu garanteerimisel. Samuti annab see ettevõttele võimaluse kindlustada faktooringlepingust tulenevat kohustust hüvitada faktooringfirmale välisostja poolt tasumata jäetud arved.

Võrreldes kehtiva seadusega on laiendatud garanteeritavate eksporditehingute mõistet: lisaks kaupade müügile ja teenuste osutamisele on võimalik garanteerida ka kaupade müügiks pakkumist välisriigis ning sellega seotud investeeringuid. Uus seadus võimaldab garanteerida näiteks kaubanäidiste ajutist väljavedu Eestist, kauba esitlemiseks kaupluste rajamist välismaal, samuti hinnalise tootmisvahendi viimist välisriiki teenuse osutamise eesmärgil.

Hetkel kuum