Sulev Oll • 20. detsember 2002
Jaga lugu:

Kulusid saab kanda järgmisse aastasse

Riigiasutused saavad rahandusministri 20. novembri 2002. aasta määrusele esitada taotlusi kulude kandmiseks järgmisesse eelarveaastasse.

Kulud, mille kohta võib taotluse esitada, on hankelepingu alusel väljamakstavad kulud, välisabi alusel väljamakstavad kulud, laenulepingu alusel väljamakstavad kulud ja kulu, mille ülekantavus on sätestatud riigieelarves (kulule on riigieelarves lisatud täht ü).

Teiste kululiikide ülekandmist järgmisesse eelarveaastasse taotleda ei saa. Taotluses tuleb selgitada, miks soovitakse kulu üle kanda.

Riigikogu, Vabariigi President, Riigikontroll, õiguskantsler, Riigikohus, Riigikantselei ning ministeeriumid ja maavalitsused koguvad enda ja oma valitsemis- või haldusala andmed ning esitavad need Rahandusministeeriumile hiljemalt 10. veebruariks 2003.

Valla- ja linnavalitsused esitavad ülekantavate kulude taotlused ministeeriumile, kelle eelarvest vastavat objekti finantseeritakse, hiljemalt 31. jaanuariks. Ministeeriumid edastavad taotluse Rahandusministeeriumile10. veebruariks.

Otsuse kulude ülekandmise kohta teeb rahandusminister 14 päeva jooksul taotluse saamisest alates.

Kuigi määrus hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2003, võtab Rahandusministeerium taotlusi vastu juba praegu. Taotlused rahuldatakse laekumise järjekorras.

Jaga lugu:
Hetkel kuum