Tarmo Riisenberg • 9. jaanuar 2003 kell 13:01

15 minutit parkimist on alates veebruarist Tallinnas tasuta

Autojuhid, kes Tallinnas pargivad tasulise parkimise tsoonis, saavad alates 1.veebruarist esimesed 15 minutit parkida tasuta.

Riigikogu võttis 11. detsembril 2002 vastu Täitemenetluse seadustiku,

kohalike maksude seaduse, ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse javäärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse, milles on muuhulgas kehtestudkord, millega tasulisel parkimiskohal tekib maksmise kohustus parkimisealustamise hetkest 15 minuti möödumisel, teatas Raepress.

See õigus on parkimiskellaga varustatud autodel ja parkimiskella puudumisel

autodel, kuhu on asetatud paberileht parkimise alguse kellaajaga. Niiparkimiskell kui ka parkimise alguseaja kirjalik teade peab olema autoesiklaasil nähtaval kohal. Ka mobiiliga parkimise korral tuleb fikseeridaparkimise alustamise aeg ja teatada parkimise alustamisest mobiilsideoperaatorile15 minuti jooksul. Parkimispileti puhul võib parkimise alguseaja15 minutit hilisemaks märkida.

Tallinna Kommunaalameti liiklusosakonna spetsialistide arvates tähendab 15-minutise tasuta parkimise kehtestamine linna parkimistulu vähenemist umbes 10% võrra.

Hetkel kuum