Andres Reimer • 20. jaanuar 2003 kell 9:11

Keskkonnaministeerium avalikustab Eesti lageraided

Keskkonnaministeerium kaardistas satelliidiga Eesti lageraided, mille metsaosakond avalikustab neljapäeval, teatas valitsuse pressibüroo.

Neljapäeval esitleb keskkonnaministeeriumi metsaosakond

keskkonnaministeeriumi suures saalis projekti 'Lageraiete kaardistaminesatelliidipiltidelt' tulemusi.

Projekti tulemusena kaardistati kahe

ajalise nihkega tehtud satelliidipildi võrdlemisel tuvastatud tõenäolisedlageraiete alad. Kaardistamine toimus kahe Landsati täiskaadri ulatuses,millest ühel kaardistati ajavahemikul 16.06.1999 - 29.06.2001, teiselajavahemikul 10.07.1999 - 10.06.2000 toimunud sündmused.

Kasutatud kaadrid ei hõlma küll kogu Eestit ja võivad sisaldada mitmesugustel põhjustel andmetöötlemisel tekkinud vigu, kuid annavad siiski hea pildi vaadeldud ajavahemikel tehtud

raietest.

Praeguseks on veel tegemata kaardistatud alade ulatuslik ülevaatus

looduses, kuid on ilmne, et projekti käigus valminud raiete kaardid võivadosutuda heaks abimaterjaliks metsamajandusliku tegevuse järelevalvel. Võrreldeskaarte metsaomaniku poolt esitatud infoga, on nende abil võimalik avastada metsaõigusnormiderikkumisi.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud 150 000 kroonise maksumusega projekti teostas keskkonnaministeeriumi tellimusel Tartu Observatoorium.

Hetkel kuum