Heidit Kaio • 19. märts 2003 kell 7:19

Kõige rohkem saadi tööd kinnisvara- ja finantsvahenduses

Tegevusalati kasvas tööga hõivatute arv kõige rohkem kinnisvara-, üürimis- ja äritegevuses, finantsvahenduses ning hariduses.

2001. aastal, esmakordselt Eesti taasiseseisvusaja jooksul, tööhõive kasvas. Kasv jätkus ka 2002. aastal, mil tööd leidis eelmise aastaga võrreldes 8000 inimest, mis oli viimase nelja aasta suurim kasv.

Tööjõu-uuringu andmetel oli 2002. aastal 15?74-aastasest rahvastikust tööga hõivatuid 586 000, töötuid 67 000 ja mitteaktiivseid (õppijad, kodused, pensionil, heitunud isikud ehk inimesed, kes ei usu enam töö leidmise võimalusse jm) 394 000.

Kuigi töötuse kasv 2001. aastal peatus, heitunute arvu kasv siis veel jätkus. Heitunute arv vähenes esmakordselt 2002. aastal ? 22 000-lt 18 000-le.

Hetkel kuum