Inge Rumessen • 8. aprill 2003 kell 8:22

Valitsus vähendas Tallinna Sadama dividendisummat veelgi

Valitsus otsustas vähendada ASi Tallinna Sadam 2002. aasta puhaskasumist makstavate dividendide summat veel 31 miljoni krooni võrra.

Kehtiva korralduse kohaselt vähendas riik dividendide summat 21. jaanuaril 90 miljoni krooni võrra. Esialgse summa kehtestamisel oldi seisukohal, et jäämurdmistöödele kulutatud summadelt ei pea AS Tallinna Sadam maksma tulumaksu.

Kuna aga nimetatud kulutusi ei ole seletuskirja kohaselt võimalik klassifitseerida ettevõtlusega seotud kuludeks, siis lisandus otsestele kuludele (90 miljonit krooni) ettevõtlusega mitteseotud kuludelt makstav

tulumaks summas 31,622 miljonit ning seega on kogukulud 121,622 miljonit krooni.

Hetkel kuum