21. mai 2003 kell 8:53

Norma aktsionärid kinnitasid dividendid

Norma aktsionäride koosolekul kinnitati täna muude päevakorra punktide hulgas ka 5 kroonine dividendimakse aktsia kohta.

Norma teatas Tallinna börsi kaudu üldkoosoleku otsusest maksta aktsionäridele dividende 50% aktsia nimiväärtusest ehk 5 krooni aktsia kohta, kogusummas 66 mln krooni. Dividende otsustati maksta eelmiste perioodide maksustatud puhaskasumi arvelt.

Dividendile õigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. juunil 2003.a. kella 08.00 seisuga.

Dividendide väljamaksmine toimub hiljemalt 2.juulil 2003.a.

Lisaks kinnitati aktsionäride poolt 2002. majandusaasta aruanne ja määrati audiitoriteks tähtajaga üks aasta Urmas Kaarlep ja Tiit Raimla AS-st PriceWaterhouseCoopers.

Lisaks muudeti ettevõtte põhikirja punkt 4.7. esimest lauset.

Norma põhikirja punkti 4.7. esimese lause uus sõnastus on alljärgnev: 'Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 1 (üks) kord 3 (kolme) kuu jooksul.'

Norma aktsia sulgus eile Tallinna börsil 77,45 kroonil.

Hetkel kuum