9. juuli 2003 kell 8:55

Internetikasutus kasvab kõigis kolmes Balti riigis

Selle aasta esimeses pooles on interneti kasutajaskond kasvanud kõigis kolmes Balti riigis, selgus TNS Emori ja partnerite poolt läbi viidud uuringust.

Jätkuvalt on enim internetikasutajaid Eestis - 45% 15-74-aastastest eestimaalastest kasutab internetti. Kuigi interneti kasutajaskond on viimase aasta jooksul nii Lätis kui Leedus kasvanud, on lõunanaabrite seas internetiga kokkupuutunuid pea kaks korda vähem kui Eestis. Lätis on viimase poole aasta jooksul internetti kasutanud 24% ja Leedus 23% 15-74-aastastest elanikest.

Rohkem kui aasta praktiliselt muutumatuna (16-17% tasemel) püsinud internetikasutajate hulk hakkas Lätis suurenema eelmise aasta lõpus ning pidev kasv on jätkunud siiani.

TNS Emori projektijuhi Kristina Randveri sõnul on kasvule kaasa aidanud telekommunikatsioonituru avanemine, mis on alandanud internetiühenduse hindu.

Leedus hakkas interneti kasutajaskond kiiremini kasvama eelmisel suvel, peale seda, kui sarnaselt Eestile, loodi erinevate firmade initsiatiivil sihtasutus 'Aken tulevikku', mis toetab avalike internetipunktide rajamist ning interneti laiemat levikut Leedus.

Eestis on laiemat interneti levikut toetanud interneti kasutamine kodudes - pooled meie internetikasutajatest omavad ligipääsu internetile ka kodus. Lätis ja Leedus on interneti kiiremat levikut pärssinud just piiratud interneti kasutamise võimalused kodudes. Perede majanduslik olukord võimaldab arvuti koju muretseda ning selle internetiga ühendada vaid vähestel.

Andmete aluseks on TNS Emori ja partnerite poolt igakuiselt läbi viidav e-seire uuring, mis kaardistab arvuti ja interneti valdkondade arengut.

Hetkel kuum