Silva Männik • 1. august 2003 kell 10:29

Tolli- ja maksuameti reaalne liitmine on juba alanud

Tolli- ja maksuameti liitmine algas juba eelmise aasta lõpus IT-osakondade ühendamisega.

Ühildatud infotehnoloogia osakondadele järgneb raamatupidamise konsolideerimine 1. jaanuariks 2004.

Ees seisab veel ühise infotehnoloogilise töökeskkonna loomine, mis peab toimuma paralleelselt teiste tugi ja põhifunktsioonide liitmisega, seisab ametite-siseses liitumiskontseptsioonis. Personali, koolituse, planeerimise, halduse, juriidilise ja sisekontrolli funktsioonide liitmine oleks organisatsioonide struktuuride ühinemise esimene samm ning ajalises graafikus on siseteenuste ühinemine võimalik ellu viia 2004. aasta jooksul.

Sama perioodiga on võimalik liita ka ametite uurimise tööfunktsioonid. Hetkel on uurimise ja jälitustegevuse valdkonnas hinnanguliselt 20-30% ulatuses tegemist funktsioonide dubleerimisega: käibemaksupettuste avastamine aktsiisiga maksustatavate kaupade osas. Liitmine loob tunduvalt soodsama pinnase ka võitluseks organiseeritud kuritegelike gruppidega nii salakauba kui käibemaksupettuste valdkonnas, sh EL piires toime pandavate ?käibemaksukarusellide? avastamiseks.

Hetkel kuum