Liis Kängsepp • 16. oktoober 2003 kell 14:53

Justiitsminister vabastas kaks kuriteokahtlusega kohtunikuabi

Justiitsminister vabastas kaks Tallinna Linnakohtu kinnistusosakonna kohtunikuabi, kes eelistasid osasid kinnistamisavaldusi teistele.

Tallinna Linnakohtu kinnistusosakonna juhataja koostöös justiitsministeeriumi notariaadi ja registrite talitusega tuvastas erakorralise järelevalve käigus, et üks kohtunikuabi on 2003. aasta jooksul omavolilistest eelistustest lähtudes üldisest järjekorrast mööda minnes menetlenud 23 ja teine seitse esmakinnistamisavaldust.

Justiitsminister Ken-Marti Vaheri sõnul on avalduste omavoliline menetlemine vastuolus kinnistusraamatu pidamise ja kohtumenetlusega. 'Ebaseadusliku avalduste menetlemisega loodi olukord, kus osad isikud olid teiste suhtes põhjendamatult eelistatud. See, kui kohtunikuabide poolt eelistatud isikud saavad kinnistamisotsused kätte tunduvalt kiiremini kui teised avaldajad, kõigutab tõsiselt nii kohtunikuabi ameti mainet kui ka kohtu mainet tervikuna.'

Kohtunikuabid vabastati ametist kohtu tööd ja kinnistusraamatu pidamist reguleerivate õigusaktide jämeda rikkumise ja vääritu teo eest.

Justiitsministeerium esitas juhtumiga seotud materjalid Riigiprokuratuurile kriminaalmenetluse alustamiseks.

Hetkel kuum