Liis Kängsepp • 16. oktoober 2003 kell 9:23

Majandustegevusega seotud registreerimistoimingud muutuvad lihtsamaks

Tulevikus hakkab erinevaid ettevõtte tegevuseks vajalikke paberil väljastatavaid lubasid asendama majandustegevuse register.

Valitsus kiitis täna heaks ja saatis Riigikogusse menetluseks seaduseelnõude paketi, mis muudab majandustegevusega seotud registreerimistoimingud oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumis ettevalmistatud majandustegevuse registri seaduse eelnõu vastuvõtmisel kujundatakse senine erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate register (RETTER) ümber ühtseks majandustegevuse registriks.

Seaduseelnõu võimaldab loobuda paberil vormistatavatest lubadest asendades need elektroonilise registreeringuga. Majandustegevuse register hakkab olema avalik ning kõigile kättesaadav Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi interneti kodulehel.

Uue registriga kaasneb oluline muudatus ka andmete sisestamisel, mis hakkab edaspidi toimuma nende tekkekohas. Näiteks saab kohaliku omavalitsuse ametnik õiguse sisestada kaubandustegevusega seotud registreeringu andmeid otse registrisse.

Koos majandustegevuse registri seaduse eelnõuga saatis Vabariigi Valitsus täna Riigikogusse veel kaubandustegevuse seaduse eelnõu ja eelnimetatud seadustega seonduvate seaduste muudatused, mida võib käsitleda kui ühtset paketti.

Praegu kehtib olukord, kus kaubandustegevuse alustamiseks peab ettevõtjal olema kohaliku omavalitsuse poolt haldusaktiga väljastatud kauplemisluba. Seaduse jõustumisel asendub see vastava registrikandega majandustegevuse registris. Registreering tehakse kaupleja või kaubanduse korraldaja poolt esitatud taotluse alusel.

Taotlusesse on võimalik kirja panna ka kaubad, mille müügiks on ettevõtjal vaja omada vastavat märget registreeringus, näiteks nagu alkohol ja tubakatooted. Seega, kui ettevõtja tahab edaspidi lisaks muudele kaupadele hakata müüma ka tubakatooteid või alkohoolseid jooke, ei pea ta esitama selleks eraldi taotlust.

Andmed vastavas valdkonnas tegutsevate isikute kohta on kättesaadavad ühest kohast ja kõigile - nii tarbijatele, ettevõtjatele kui ka järelvalvet teostavatele ametiisikutele. Samuti on kohalikul omavalitsusel parem ülevaade kaubandusalasest tegevusest oma haldusterritooriumil, mis praegu on jaotunud erinevate andmekogude vahel.

Seaduse sujuvaks rakendumiseks on ette nähtud aastane üleminekuperiood praegu kehtivatelt kauplemislubadelt elektroonilisele registrikandele. Sel perioodil on lubatud tegutseda kehtivate kauplemislubade alusel, mida käsitletakse registreeringuna.

Hetkel kuum