Tõnis Arnover • 21. oktoober 2003 kell 22:00

Euroopa riigid lasevad ettevõtte tulumaksu alla

Selle nädala algul tunnistas Soome keskkaubanduskoja (KKK) asetegevdirektor Pauli K. Mattila, et rahvusvaheline maksukonkurents hakkab Soomet mõjutama eriti pärast ELi laienemist ning soovitas alandada ettevõtte tulumaksu praeguselt 29 protsendilt 25-le.

?Laienevas ELis maksukonkurents teravneb. Soome ettevõtte tulumaksu kõrge tase aeglustab Soome majanduse potentsiaalset kasvu lähiaastail,? ütleb Mattila.

Ajal kui Soome alles kõhkleb, teatavad paljud liitujariigid ettevõtte tulumaksu vähendamisest tuleva aasta algusest, kui ELi täisliikmeks saamiseni jääb veel neli kuud.

Nädal tagasi teatas suurim ELi astuja Poola otsusest langetada ettevõtte tulumaksu 19 protsendile. Poolat ületab Ungari, kus praegune maksutase on 18 protsenti ja mis 2004. aastast alaneb veel kaks protsenti.

Poolaga astub enam-vähem üht jalga Slovakkia, mis samuti on otsustanud ettevõtte tulumaksu langetada ühe ropsuga 19 protsendile ? tervelt 7 protsenti.

Hoopis aeglasemalt toimib tema naaber T?ehhi, kus hetkel tuleb firmadel maksta tulumaksuks 31 protsenti. T?ehhi parlament on vastu võtnud seaduse, mille kohaselt hakkab see maksutase järgnevail aastail alanema 2?3 protsendipunkti kaupa ja jõuab selle tulemusena alles 2006. aastal 24 protsendi tasemele.

Kesk-Euroopast veelgi söakamalt on toiminud Eesti lõunanaabrid Leedu ja Läti.

Ilma suuremate tülideta vastu võetud maksuseaduse kohaselt alanes Leedus tänavu maks 24 protsendilt 15-le, kusjuures alles 1991. aastal oli see 35 protsenti.

Seevastu Läti parlamendis käisid ettevõtte tulumaksu alandamise üle möödunud suvel hoopis ägedad vaidlused. Lõpuks sai selle peamine taganttõukaja, asepeaminister Ainars ?lesers oma tahtmise, kui oli ähvardanud oma parteiga blokeerida eelarve vastuvõtmise. Kompromissi tulemusena langetas parlament ettevõtte tulumaksu alates järgmise aasta algusest Leeduga ühele tasemele.

Täpselt samuti nagu Eesti naaber Soome, on ka Kesk-Euroopa uute liikmesriikide kõrval asuv Austria sattunud surve alla ja muretseb oma ettevõtete konkurentsivõime pärast. Seetõttu on majandusringkonnad asunud avaldama valitsusele jõulist survet.

?Valitsusel tuleb anda kiire vastus ? millal ta on valmis maksude alandamiseks ja kui suured need tulevad,? ütles Austria peaministri majandusnõunik ja maksuekspert Gerhard Lehner Kauppalehtile.

Austria peaministri Wolfgang Schlüsseli erakond ÖVP on seadnud eesmärgiks langetada ettevõtte tulumaks 25 protsendile. Teine koalitsioonipartner, vabaduspartei FPO on omalt poolt märku andnud, et tema on valmis 23protsendiliseks maksutasemeks.

Pole võimatu, et ELi laienedes sunnivad uued liikmesriigid vanale Euroopale peale samasuguse maksude alandamise laine, nagu see oli aastail 1986?2001, kui majanduse globaliseerumise mõjul alanes Cato Instituudi rahandusanalüütiku Veronique de Rugy andmeil 26 OECD liikmesriigis keskmine ettevõtte tulumaks 41 protsendilt 31-le.

Hetkel kuum