Silva Männik • 27. oktoober 2003 kell 22:00

Kodus tegutsev FIE toob omanikule kaela tulumaksukohustuse

See põhimõte puudutab nii FIE-le endale kui ka kellelegi teisele kuuluvaid elukohti, kui FIE on pidevalt kinnisvara parendavaid arveid kuludesse kandnud ning korter või maja on otsustatud maha müüa. Tavapäraselt tulumaksuseaduse kohaselt isiklikus tarbimises ehk siis oma koduks oleva kinnisvara müügi pealt tulumaksu maksta ei tule. Samuti on üheselt rakenduses põhimõte, et kui FIE on koduks oleva kinnisvara soetamishinnast mingi osa oma tegevuskuludesse kandnud, siis võõrandamisel tuleb selle osa pealt tulumaksu maksta. Vahepeal tehtud kulutuste alusel maksu arvestamine on juba 2000. aastast kehtivas seaduses avastatud uus nüanss, mis tekitab palju ärevust ja küsimusi.

Maksukonsultant Olavi Kärsna rääkis, et seda sätet ei ole seni peaaegu üldse endale teadvustatud, ka mitte kohalike maksuametite endi poolt.

Hämmingut tekitab eriti see, et ?plekk? jääb külge ka ise mitte FIEna tegutseva kinnisvaraomaniku kodule. ?Seaduses on lihtsalt öeldud, et tulumaksu tuleb maksta müüja enda elukohaks oleva vara müügilt, kui seda on kasutatud millekski muuks. Ei ole öeldud, kelle poolt või mis otstarbel,? selgitas Kärsna.

?Ettevõtlust võiks soosida ja kui FIE tegutseb oma kodus, siis võiks see kokkuvõttes ikka maksuvaba olla,? lausus ta. ?Ma pole sellest seni kõva häälega oma seminaridel rääkinud, sest teadsin, et osa kohalikest maksuametitest ei ole sellest teadlik.? Kuna maksuametis on teema viimasel ajal rohkem üles võetud, on tulnud hakata ka ettevõtjaid hoiatama, märkis ta. Ühestki maksuotsusest Kärsna veel kuulnud pole. Ometi teab ta paari oma kodus tegutsevat ettevõtjat, kes sellepärast FIE staatusest loobusid.

Tulumaksu maksmise kohustust FIEna elukohas tehtud kulutustelt kinnitas ka maksuameti peadirektori asetäitja Kaja Tamm. Ta täpsustas, et selgelt tuleb vahet teha igapäevastel ja kinnisvara parendavatel kuludel. Vaid viimased toovad kaasa maksukohustuse, mitte aga kuludesse kantud sooja-, elektri-, kommunaalkulude- või telefoniarved.

Maksuotsuse oht koos jooksvate intressidega lasub ka nende kohal, kes juba mõni aeg tagasi oma kodu maha on müünud, kuid pole taibanud remondikulude osalt tulumaksu arvestada. Makse võib määrata tagantjärele kolme aasta jooksul ning kuue aasta jooksul, kui tegu oli tahtliku maksudest kõrvalehiilimisega. Tahtmatust on aga sättest mitte teadmise või oskamatusega võimatu põhjendada, tõdes Olavi Kärsna.

Mehe lapsepõlvekodus poja kõrvalt vandetõlgina tegutsev FIE Epp Ehasalu ütles, et koolitusel sellisest maksustamisest kuuldes tekkis palju hämmingut. Mitmed inimesed hakkasid FIEna tegutsemises kahtlema. Ehasalu kirjeldas, et temaga ühel seminaril oli näiteks naine, kes tahab hakata FIEna tegutsema, kuid ta elab majas, mida ehitab kindla tahtmisega see hiljem edasi müüa. ?Tähtis polegi üllatus seadusesätte teadasaamisest, vaid ilmne ebaõiglus, et kui FIE teeb kulutusi, siis sellest jääb nagu taak kinnisvarale külge,? kurtis ta.

Lisaks on ebaselge, kuidas tulumaksu osa proportsionaalne arvestamine käib. Keeruliseks läheb ka siis, kui inimene on korteris elanud juba paarkümmend aastat, sellest FIEna tegutseb vaid paar viimast.

Hetkel kuum