Eda-Liis Kann • 27. oktoober 2003 kell 22:00

Suured ettevõtted eelistavad üritusi peamiselt omal jõul korraldada

Üritusturundusfirma Royal Service poolt tellitud uuring viidi läbi 500 käibelt suurima ettevõtte turundusala juhtide seas. Vastanutest 93% on seni korraldanud üritusi ise ja 57% eelistaks ka edaspidi üritusi ise korraldada. Reklaamifirma teenuseid on kasutanud 64% vastanutest ja edaspidi kavatseb reklaamifirma teenuseid eriürituse korraldamisel kasutada 37%.

Üritusturundusfirmade teenuseid on kasutanud 41% vastanutest ja tulevikus eelistab üritusturundusfirmade teenust kasutada 46% vastanutest.

Tegelikult on see spetsialiseerunud firmade jaoks tubli saavutus, arvestades, et üritusturundusfirmade tuntus ja sellest lähtuvalt ka kasutamiskogemus on väike isegi nii kogenud ja informeeritud sihtgrupis, kui seda on suurettevõtete turundusjuhid.

Kõige rohkem korraldatakse (92% vastanutest) üritusi töötajatele ? suvepäevad, talvepäevad, jõuluüritused, spordiüritused jne. Kliendiüritusi korraldab 87%, presentatsioone ja esmaesitlusi 83% ning firma tähtpäevade üritusi 76% vastanutest.

Eriüritustest prognoositakse, et lähema kahe aasta jooksul sageneb kõige rohkem just kliendiürituste, infopäevade või seminaride ning presentatsioonide ja esmaesitluste korraldamine.

Töötajate üritused, korporatiivüritused, sponsor- ja heategevusüritused ning firma tähtpäevade üritused jäävad samale tasemele. Eriüritustele tehtavad kulutused moodustavad keskmiselt 10% turunduseelarvest (maksimaalne 60%).

Aet Leppik, Mercuri Eesti konsultant

Mercuri on viimasel ajal just kliendiüritusi korraldanud oma jõududega.

Mõned aastat tagasi aga kasutasime kliendiürituse korraldamiseks reklaamifirma abi ja konverentsikorraldajat konverentsi korraldamiseks. Mõttekas on kasutada spetsialisti, kui ta suudab pakkuda mingit lisaväärtust. Niisama toitude ja tehnika tellimiseks küll mitte, seda võib ka firma sekretär edukalt ise teha.

Ka tulevikus kavatseme suuremõõtmeliste/tegevusmahukate ürituse puhul kasutada kindlasti oma ala spetsialiste, kas või juba sellepärast, et neil on kogemused, mis võimaldavad ennetada üksi tegutsemisel ette tulevaid pisiprobleeme.

Samas aga kehtib ikka nõue, et koostööpartner peab suutma pakkuda midagi sellist, millega iseseisvalt toime poleks tulnud. Pikkade traditsioonidega ettevõtted saavad tavalahendustega päris hästi hakkama.

Gerli Soosalu, Eniro Eesti turundusjuht

Üldiselt korraldame peod firmasiseste jõududega (ehk tellime ruumid, söögid-joogid, õhtujuhid, esinejad jne).

Paaril korral oleme ürituse korraldamisel kasutanud ka suhtekorraldusfirmade ja ürituste korraldajate teenust. Näiteks tähistades eelmisel aastal firma 10. juubelit, sest pidasime hetke nii tähtsaks ja üritust nii mahukaks.

Veel on meil traditsiooniks iga suvi tähistada puhkuste alguse perioodi suvealguse peoga. Sellel aastal soovisime anda peole pisut värskust ja kasutasime peoagentuuri abi. Üldiselt võib öelda, et hindame enne peo korraldamise algust plaanitava ürituse tähtsust ja meie majasiseseid ressursse.

Kui näeme, et meil ei ole hetkel mahti täie tõsidusega teemaga tegeleda või on plaanitav pidu meile väga oluline, siis kasutame ürituse sajaprotsendilise õnnestumise nimel väliseid konsultante. Samuti sõltub otsus hinnast ja pakkumisest.

Hetkel kuum