Liis Kängsepp • 28. oktoober 2003 kell 7:03

Lennuamet tõhustab lennuohutuse järelevalvet

Novembrist hakkab kehtima Lennuameti uus põhimäärus, struktuur ja teenistujate koosseis, et saavutada kõrgemat taset lennuohutuse järelvalves.

Uue struktuuri väljatöötamist alustati mõned kuud tagasi eesmärgiga tõsta Lennuameti efektiivsust põhitegevustes. Augustis ametisse nimetatud peadirektori kt Koit Kaskel otsustas organisatsioonis ümberkorralduste läbiviimisega tugevdada põhiülesannete täitmist lennuohutuse kindlustamisel. Teisisõnu seati eesmärgiks maksimaalselt tõhusa ja ratsionaalse struktuuri loomine, et selle abil tõsta lennuohutuse taset Eestis.

Hetkel töötab Lennuametis 23 töötajat, on 38 ametikohta ja 9 osakonda. Uues struktuuris saab olema 30 täidetud ametikohta 7 osakonnaga, põhituumiku moodustavad lennuohutusega otseselt tegelevad üksused. Ülejäänud osakonnad täidavad põhitegevusi toetavaid funktsioone.

Seoses üleminekuga uuele struktuurile on Lennuamet kuulutanud välja avaliku konkursi 6 ametikoha täitmiseks. Täpsemat informatsiooni <#Lennuameti kodulehelt=www.ecaa.ee>.

Hetkel kuum