Dmitri Jegorov • 4. november 2003 kell 22:00

Arved tuleb esitada ettevõttele

Kui telefon kuulub tööandjale, siis on loomulik, et sellega tehakse ettevõtlusega seotud kõnesid. Selge on seegi, et sama telefoni kasutatakse ka isiklike kõnede tarbeks. Kuidas jaotada tööandja ja töötaja vahelised kõned nii, et maksuprobleeme ei tekiks?

Lihtsam lahendus on selline, kus ühelt ja samalt telefonilt saab teha kõnesid töö jaoks ja isiklikuks tarbeks, kasutades seejuures kahe erineva telefonivõrgu teenust. Isiklikud kõned tehakse ühes telefoniteenust pakkuvas võrgus, kes esitab ka töötaja nimele arved. Tööandja sõlmib samal telefoninumbril töö tarbeks lepingu teises telefoniteenust pakkuvas võrgus, kes omakorda esitab arved tööandja nimele. Seda saab teha ainult juhul, kui töötajal puudub selles teises telefoniteenust osutavas võrgus eelnevalt võrgu kasutamise leping. Tekib olukord, kus ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulude jaotamist ei toimu.

Teine võimalus maksuprobleeme isiklike ja tööga seotud kõnede eristusel lahendada, on nii, et tööandja registreerib töötaja telefoni enda nimele ja töötaja maksab isiklike kõnede eest tööandjale. Selleks peab tööandja võtma kõnede eristuse. Selle variandi puhul saab tööandja panna kuludesse ka telefoni kuutasu ettevõtlusega seotud osas.

Hetkel kuum