ÄP fototoimetus • 5. november 2003 kell 22:00

Fondid võivad investeerida seadusega lubatud piires

Aktsiatesse ei või kohustusliku pensionifondi vara investeerida rohkem kui 50 ulatuses kohustusliku pensionifondi aktivate turuväärtusest. Aktsiatesse tehtud investeeringuteks loetakse ka investeeringuid investeerimisfondidesse, mille vara võib otseselt või läbi teiste investeerimisfondide paigutada aktsiatesse.

Investeerimisfondide väärtpaberite turuväärtus ei või moodustada kokku rohkem kui 5 pensionifondi aktivate turuväärtusest. Kohustusliku pensionifondi aktivate turuväärtusest ei või samasse kontserni kuuluvate isikute poolt emiteeritud väärtpaberite väärtus moodustada rohkem kui 5, vabatahtliku pensionifondi aktivate turuväärtusest ei või samasse kontserni kuuluvate isikute poolt emiteeritud väärtpaberite väärtus moodustada rohkem kui 10.

Riigi poolt emiteeritud või tagatud väärtpaberite väärtus ei või moodustada kokku rohkem kui 35 pensionifondi aktivate turuväärtusest.

Ühe investeerimisfondi osakute või aktsiate väärtus ei või moodustada rohkem kui 5 pensionifondi aktivate turuväärtusest. Investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse võib vabatahtliku pensionifondi vara investeerida üksnes pensionifondi tingimustes sätestatud ulatuses, kuid mitte rohkem kui 50 ulatuses selle pensionifondi aktivate turuväärtusest.

Krediidiasutuste hoiustesse investeeritud kohustusliku pensionifondi vara ei või moodustada kokku rohkem kui 35 pensionifondi aktivate turuväärtusest. Pensionifondi vara ei või hoiustada ühes krediidiasutuses või samasse kontserni kuuluvates krediidiasutustes kokku rohkem kui 5 ulatuses pensionifondi aktivate turuväärtusest.

Investeeringud kinnisasjadesse ei või moodustada rohkem kui 20 vabatahtliku ning rohkem kui 10 kohustusliku pensionifondi aktivate turuväärtusest. Ühegi kinnisasja soetusväärtus ei või omandamise ajal ületada 5 vabatahtliku ning 2 kohustusliku pensionifondi aktivate turuväärtusest. Üheks kinnisasjaks käesoleva lõike tähenduses loetakse ka kõrvuti või lähestikku asuvad kinnisasjad.

Fondi aktivate turuväärtusest ei või moodustada kokku rohkem kui 30 nende väärtpaberite väärtus, mille emitendid on registreeritud riigis, mis ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik ega Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriik liikmesriik. Fondi aktivatest ei või moodustada kokku rohkem kui 20 nende väärtpaberite väärtus, millega kaubeldakse üksnes selliste riikide reguleeritud väärtpaberiturgudel, mis ei ole lepinguriigid või liikmesriigid.

Kogu välisvaluuta avatud netopositsioon ei või moodustada rohkem kui 30 fondi aktivatest. Seda ei kohaldata euro suhtes.

Allikad: kogumispensionide seadus, rahandusministri määrused

Autor: ÄP

Hetkel kuum