Peeter Raidla • 5. november 2003 kell 14:23

Majandusministeerium kutsub vedajaid seaduskuulekusele

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kutsub üles kõiki vedajaid seaduskuulekusele ning kriitiliselt üle vaatama oma vedude korraldust.

Ministeeriumi vastavasisulises teates öeldakse:

'Majandus -ja Kommunikatsiooniministeerium tunneb tõsist rahulolematust mitme bussiettevõtte ebaseadusliku tegevuse ning busside tehnonõuetele mittevastavuse üle, mida ilmestavad viimasel ajal toimunud rasked liiklusõnnetused ja 31. oktoobril Liikluspolitsei eriüksuse poolt 23 bussile liiklemiskeelu kehtestamine tehnonõuetele mittevastavuse tõttu.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium taunib ka Eesti Bussiliidu avalikku pöördumist 29.10.2003 , milles Eesti Bussiliit nõuab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt autobussidele euronõuete ja talverehvide kasutamise kohustuse kehtestamist. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kinnitab, et bussidele Eestis kehtivad tehnonõuded vastavad EL-i poolt kehtestatud nõuetele. Samuti ei ole ministeerium keelanud bussidel talverehvide kasutamise.

Samas on kahetsusväärne asjaolu, et 25. oktoobril Pärnu maanteel toimunud hukkunuga liiklusõnnetuses oli kohapeal viibinud ekspertide sõnul Bussiliitu kuuluva ettevõtte Taisto Bussid bussil all suverehvid ning tagumiste rehvide mustrisügavus ei vastanud tehnonõuetele. Töökorras ei olnud ka sõidumeerik, mis fikseerib bussijuhi sõidu -ja puhkeaega ning bussi liikumiskiirust.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile on kõige enam informatsiooni sõitjatelt ja liiklejatelt laekunud just Bussiliitu kuuluvate vedajate busside kihutamistest meie teedel ning sellekohaseid märkusi on ministeerium nimetatud vedajate esindajatele teinud korduvalt nii suulises kui kirjalikus vormis. Seega probleemiks ei ole mitte busside madalad tehnonõuded vaid seaduste eiramised vedajate poolt.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kutsub üles kõiki vedajaid seaduskuulekusele ning kriitiliselt üle vaatama oma vedude korralduslik külg: Rehvide valikul tuleb lähtuda eelkõige teeoludest põhilises teenindatavas piirkonnas, soovitav on talvisel ajal kasutada talverehve või aastaringseks kasutamiseks mõeldud turvisemustriga rehve. Analüüsida tuleb sõiduplaane ja juhtide sõidukiirusi, mis on nähtavad sõidumeerikulehtedelt. Vajadusel tuleb liiniloa väljastanud asutusele teha taotlus muudatusteks sõiduplaanides. Bussijuhtidele tuleb korraldada regulaarseid koolitusi rõhuasetusega õigetele juhtimisvõtetele ning liikluseeskirjade tundmisele. Teadvustada tuleb juhtidele, et sõidukiiruse valikul on primaarseks tee- ja liiklusolud, mitte sõidugraafik. Üle tuleb vaadata busside hoolduse ja remondi korraldus ettevõttes, mis peab olema regulaarne ja ennetava iseloomuga.

Loetletud meetmed oleksid minimaalsed vedajatepoolsed tegevused, millised on aluseks reisijate turvalisusele ja liiklusohutuse tagamiseks meie teedel-tänavatel,' öeldakse ministeeriumi üleskutses.

Hetkel kuum