Pille Kõresaar • 13. november 2003 kell 10:23

Ehitaja sügiskonverents: Riik peaks julgemalt kasutama erasektori abi

Kuressaare abilinnapea Urmas Treieli sõnul on Public Private Partnership (avaliku ja erasektori partnerlus) kasulik kogu ühiskonnale.

PPP all mõistetakse riigile või kohalikule omavalitsusele seadusega kohuseks pandud teenuse osutamise delegeerimist erainvestorile.

Metoodika rakendamine Eestis hoogustaks avaliku sektori investeerimismahtude hüppelise ksvu kõrval ka kinnisvaraarendust, ehitus- ja finantssektorit ning annaks tõuke kogu riigi majanduse arengule.

Eriti ulatuslik on olnud PPP rakendamine EL laienemise järgselt uutes liikmesriikides (Iirimaa, Portugal, Hispaania, Kreeka), kus toimus ulatuslik strukturaalfondide sissevool, ehitustegevuse kasv ja majandusarengu kiirenemine.

Treiel toob ebaõnnestunud kohalikuks näiteks Kuressaare spordikeskuse, mis oli pilootprojektiks omavalitsuste otseste kohustuste täitmiseks vajalike sotsiaalobjektide rajamisel.

Ain Valdmanni, Tallinna Kommunaalameti juhataja, väitel oleks üheks PPP kasutamise põhjuseks Tallinna tänavavõrgu arendamise vajaduste ja võimaluste vahelise lõhe ületamise soov.

Hetkel kuum