Dmitri Jegorov • 25. november 2003 kell 22:00

Töökoht magamistoa nurgas maksuriski ei too

Mõni aeg tagasi kirjutas Äripäev, et FIE-l võib korteri müügil tekkida maksurisk, kui ta tegutseb oma kodus ettevõtlusega ja kannab kodu parendusega seotud kulud ettevõtluskuludesse. Siit tekkis ka küsimus, kuidas on lood virtuaalbüroos töötava palgatöötajaga.

Tulumaksuseaduse § 15 lg 6 ütleb, et kui elukohana kasutatavat korterit või maja kasutati ka muul otstarbel, siis eluaseme müügist saadud kasule rakendatakse maksuvabastust proportsionaalselt. Proportsiooni aluseks on elukohana ja muul otstarbel kasutatud pinna suhe.

Kui seda sätet sõna-sõnalt võtta, siis võib küll jõuda arusaamani, et nt väikse lapse ema, kes nõustus pärast paariaastast lapsehoolduspuhkust hakkama tööandja palvel kas või poole kohaga kodus vaikselt jälle töörutiini sisse elama, kaotab sellega õiguse osale maksusoodustusest juhul, kui ta müüb oma korteri kasuga maha. Samas oleks selline tõlgendamine siiski liiga meelevaldne.

Kui palgatöötaja täidab oma tööülesandeid (kas täielikult või osaliselt) oma elukohas, siis üldjuhul ei ole võimalik eristada konkreetset kohta (st eluruumi osa), kus ta neid ülesandeid täidab. Samu ruume kasutataksegi nii elamiseks kui ka töötamiseks, kusjuures mingeid parenduskulusid seoses korteris töötamisega tööandja kuludesse tavaliselt ei kanna. Seetõttu ei olegi kodus töötanud inimesel (eeldusel, et parenduskulusid pole kuludesse kantud) oma elukohana kasutatud korteri müügi puhul põhjust karta mingit maksuriski seoses sellega, et magamistoa nurgas seisis tal arvutilaud ja et selle taga töötades sai ta palgatulu.

Samas ei ole maksusoodustuse andmine õigustatud olukorras, kus inimene üürib tööandjale või kolmandale isikule tasu eest osa oma korterist, kuna siin on tegemist otseselt üüritulu saamisega (tegemist on korteri muuks otstarbeks kasutada andmisega).

Hetkel kuum