30. november 2003 kell 22:00

Testi kandidaatide potentsiaali lisaülesandega

Otsustavaks hindamisetapiks parima kandidaadi väljaselgitamisel on süvaintervjuu, mida sõltuvalt ametikohast on otstarbekas läbi viia 6?12 kandidaadiga. Kuidas leida need kandidaadid, kaotamata olemasolevat potentsiaali? Kui kandidaatide arv on suur, siis saame CVs ja kaaskirjas esitatud tunnuste põhjal liiga suure valimi sobivaid kandidaate ja efektiivsuse tagamiseks peame tegema juhusliku valiku. Sageli mõjutab siin tähestikuline järjestus, kandideerimise aeg vms. Kui kandideerijate arv on väike, ei pruugi me leida piisavat arvu sobivate tunnustega kandidaate, keda kutsuda intervjuule.

Sellistes olukordades on hea kasutada lisaetappi, mis annab kandidaatide kohta lisainformatsiooni vähese ajakuluga. Kasutada võiks eelnevaid kirjalikke ülesandeid, piiratud mahuga esseed, online-intervjuud, rühmatööd vms. Väike lisatöö, mis tuleneb lisaetapi läbiviimisest, tasub ennast ära parema tulemuse näol.

Autor: Priit Pupart

Hetkel kuum