17. detsember 2003 kell 22:00

Eesti tarbija õpib oma õiguste eest seisma

Kaebuste laekumine on mööduval 2003. aastal olnud suhteliselt sarnane varasemate aastatega. Detsembrikuu alguseks olid tarbijad esitanud ametile 1910 avaldust, mis teeb 147 avaldust rohkem kui mullu. Tarbijate pöördumiste põhjused on aastate lõikes olnud küllaltki sarnase iseloomuga. Kõige rohkem probleeme esineb jätkuvalt igapäevaste esemete ostude ja toimingute puhul. Lõviosa kaebusi laekub jalanõude, tehnikakaupade, ehitus- ja remonttööde jne kohta.

Ettevõtjatega suheldes on märgata tendentsi, et tarbijate õigustega arvestatakse rohkem. Tarbijate esitatud pretensioonide positiivset lahendamist seostatakse järjest enam ettevõtte maine hoidmisega. Loomulikult esineb ka siin erandeid.

Kui jagada avaldused kaubandus- ning teenindusvaldkondade kaupa, siis vähem on olnud pretensioone kaupadega (detsembri alguseks 770) kui teenustega (843). Tööstuskaupadest on jalanõude kõrval probleemseks valdkonnaks tehnikakaubad. Kõige rohkem nuriseb rahvas arvutite ja telefonide kvaliteedi üle. Arusaamatusi laekub veel seoses eluasemekulude, turismi-, ehitus- ja telefoniteenustega. Põhjuseks enamasti teenuse halb kvaliteet ja kokkulepitud tähtaegade eiramine.

Reklaami kohta laekus 2003. aastal samuti rohkem kaebusi ? 11 kuuga esitati 49 kaebust eelmise aasta 41 kõrval.

Nõustamiste arv ameti infotelefonil on aastatega suurenenud. Jätkuvalt on esikohal tööstuskaupade kvaliteediga (jalatsid, rõivad, tekstiilitooted, majapidamistehnika, telefonid) ja pretensiooni esitamise tähtajaga seotud küsimused. Infotelefonile pöördumiste arv on osaliselt kasvanud seoses 2002. aastal võlaõigusseaduse jõustumisega.

Mööduvat aastat võibki kokkuvõtvalt pidada võlaõigusseaduse tähe all möödunuks, sest sellega muutusid nii tarbija õigused kui müüjate kohustused.

Lõppev aasta tõi palju kaasa uut nii ettevõtjate, tarbijate kui ka tarbijakaitseameti jaoks.

Kahjuks lükkus edasi uue tarbijakaitseseaduse vastuvõtmine. Sellega seoses jäid loomata ka tarbijate kaebuste lahendamise komiteed, kus uue seaduse kohaselt hakkavad tarbijate kaebusi kohtuniku juhtimisel lahendama ettevõtjate ning tarbijakaitse esindajad.

Autor: Kristina Vaksmaa

Hetkel kuum