ÄP fototoimetus • 17. detsember 2003 kell 22:00

Kuidas hindate automüüki ELi seaduse tingimustes?

Kuivõrd ELi grupierandi seaduse rakendumise järgne kogemus puudub kogu Euroopas, on raske uute seaduste valguses automüüki kommenteerida. Karta on, et teatud hulk väiksekaliibrilisi õnneotsijaid-automüüjaid mingi aja jooksul turul segadust tekitab. Samas on autotehaste pikaajaline huvi siiski pigem tugevate partnerite-edasimüüjate abil oma tooteid turustada (autod on kaup, millel on brändi tähendus ja sisu ostjale väga oluline), kui et lasta neil ühepäevaliblikatega hinnasõda pidades verest tühjaks joosta.

Meie jaoks toob EL kaasa autode hinna tõusu seoses tollimaksude kehtestamisega. Konkurents turul tugevneb, kuid samas suurenevad ka vabadused arenguks ja võimalused kaasata lisakapitali.

Automüük jätkub. Autod vastavad juba praegu euronõuetele. Müügimahud kahanevad, kui turule tulevad suure kapitaliga välismüüjad.

ELi konkurentsiseadused puudutavad autokaubandust eelkõige läbi nn grupierandi reegli (block exemption regulation). Eesmärgiks on küll ilmselt olnud tarbija huvide kaitsmine, kuid praeguses kontekstis, kus igaüks võib igat marki uusi autosid müüma hakata, võib see kaasa tuua segadust, kus tarbija saab küll soodsalt auto kätte, kuid puudub selge müügijärgne vastutaja. Ilmselt kaovad suured käärid hindades, mis täna üle Euroopa eksisteerivad.

Hetkel kehtiv seadusandlus muudatusi ei too. Millised seadused kehtima hakkavad ja kuidas neid rakendatakse, me veel ei tea. Tõenäoliselt ühtlustuvad liikmesriikides autode sisseostuhinnad ning saab võimalikuks mitme erineva automargi müük samas salongis.

Konkurents tiheneb, kuid seda peamiselt kodumaiste firmade vahel. Kuna Eesti turg on välisfirmade jaoks liiga väike, siis välismaiste müüjate turuletulek ja suurte autokaubamajade ehitamine ei ole eriti tõenäoline. Eesti liitumine ELiga võib tuua kaasa uute autode hinnatõusu.

Küsitlus ilmus 8. oktoobri Äripäeva erilehes

Autor: ÄP

Hetkel kuum