6. veebruar 2004 kell 8:46

Notarite töökoormus suureneb jätkuvalt

Notariaaltoimingute arv kasvab jätkuvalt, samuti sisulise töö osakaal, teatas justiitsministeerium.

On toimunud märkimisväärne kinnisvarakäibe kasv ja tehingute arv suuremates keskustes liigub ülespoole.

Lihttoimingute osakaal on vähenenud tänu ametlikule kinnitamisele ja vandetõlkele. 2003. a. toimingutest 62% (419237) moodustasid lihttoimingud, milleks on ärakirjade, allkirjade, registriväljavõtete jms kinnitamised.

Sisuliste tõestamiste osakaaluks jäi seega 38% (254948 toimingut). Senini kasvanud lihttoimingute osakaal on nüüd hakanud vähenema. Näiteks 1994. a moodustasid lihttoimingud kõigest 56%, 1998. a. 63%, 2001. a. 65%, 2002. a koguni 67% notaritoimingute koguarvust.

Lihttoimingute osakaalu vähendamise põhjuseks on ilmselt haldusmenetluse seaduses sätestatud ametliku kinnitamise rakendumine, kus haldustoimingutes võivad ametiasutused ise kinnitada allkirja ja ärakirja õigsust, leidis justiitsministeerium.

Juba on ka mõju hakanud avaldama vandetõlkide institutsiooni käivitumine. Dokumentide tõlgete ja nendega seotud ärakirjade õigsust võivad võrdselt notariga kinnitada ka vandetõlgid, kes alustasid tegevust 2003. a. sügisest.

Hetkel kuum