12. veebruar 2004 kell 14:58

Maksuamet avaldas soovi Paltsu kohtuotsust tühistada

Maksu- ja tolliamet teatas Tallinna linnakohtule soovist Tõnis Paltsu väärteotrahvi tühistanud kohtuotsus edasi kaevata.

Maksu- ja tolliamet saatis teate kassatsioonikaebuse esitamise sooviga välja teisipäeval ja langetab otsuse edasikaebamise osas peale motiveeritud kohtuotsuse saamist.

Tallinna linnakohus teeb motiveeritud kohtuotsuse 23. veebruaril. Eelmisel nädalal tegi kohus teatavaks vaid otsuste resolutiivosa, mis tühistas Paltsu ja Pambos Holdingsi trahvid ning lõpetas väärteomenetlused. Kassatsioonikaebuse enda esitamiseks on maksuametil alates motiveeritud ostuse tegemisest aega 30 päeva. Edasikaebamine sõltub motiveeritud kohtuotsuse sisust, selgitas maksuamet. Kassatsioonikaebuse esitamise soovist teatamata jätmise korral lubab seadus jätta kohtuotsus motiveerimata.

Pambos Holdingsi trahvi tühistas kohus möödunud nädalal väärteo aegumise ja Paltsu trahvi väärteo puudumise tõttu. Pambos Holdingsi trahvi tühistanud kohtuotsuse suhtes maksuamet kassatsiooniteadet ei esitanud, on väärteo aegumisega päri ja seega otsust ka edasi ei kaeba.

Mullu oktoobris määras maksuamet Paltsule 3000 kr ja Pambos Holdingsile 4500 kr trahvi raamatupidamisreeglite rikkumise eest.

Väärteo asjas tehtud kassatsioonikaebusi menetleb riigikohus.

Hetkel kuum