Ülo Toomsalu • 26. veebruar 2004 kell 6:11

EPL: Tallinn eirab Jõksi hinnangut

Hoolimata õiguskantsler Allar Jõksi hinnangust jääb Tallinna linnavalitsus endale kindlaks ning 1. märtsist kehtestub uus, linlasi eelistav piletisüsteem.

Allar Jõks saatis eile linnavolikogu esinaisele Maret Maripuule märgukirja, milles osutab ühistranspordi soodustuste määruse vastuolule põhiseaduse ja ühistranspordiseadusega, kirjutab Eesti Päevaleht.

Jõks viitas, et ühistransport on avalik teenus, mida tuleb võimaldada kõigile selle vajajatele. Õiguskantsler on seisukohal, et vastavalt ühistranspordiseadusele võib kohalik omavalitsus kehtestada toetusi ja soodustusi nendele, kes vajavad seda oma sotsiaalse, varandusliku, tervisliku või muu seisundi tõttu.

?Seadus ei võimalda aga anda soodustust selleks, et aidata Tallinna linnal maksumaksjaid juurde saada,? märkis Jõks.

Tallinna abilinnapea Toomas Vitsut kinnitas, et uus piletisüsteem hakkab alates esmaspäevast kehtima, nagu kavandatud. Vitsut ütles, et linnavalitsus jääb põhimõtte juurde, et linnal on õigus oma eelarvest toetada oma linna elanikke.

?Omavalitsusel on kindlasti õigus otsustada oma eelarveraha üle, kellele anda ja kellele mitte anda soodustust. See, et soodustust saaksid ka teised elanikud, on pigem riigi roll,? ütles Vitsut.

Vitsut ütles, et linn on vajaduse korral valmis määruse redaktsiooni muutma.

Õiguskantsleri hinnangust hoolimata kehtib määrus piletisüsteemi ja soodustuste kohta nii kaua, kuni linnavolikogu seda ei tühista. Õiguskantsler Jõks ütles, et kui linnavolikogu määrust ei muuda või ei tühista, näevad õiguskantsleri seadus ja põhiseadus ette, et vaidlus läheb riigikohtusse.

Hetkel kuum