5. märts 2004 kell 14:15

Teadlased arutasid Eesti energeetikastrateegiat

Teaduste akadeemia energeetikanõukogu arutas täna Eesti energeetikastrateegiat.

Eesti Energia juhatuse esimees Gunnar Okk ja tehnikadirektor Lembit Vali andsid teadlastele ülevaate ettevõtte investeeringute kavast, teatas nõukogu.

Peale investeeringute elektri tootmisse ja elektrivõrkudesse oli vaagimise all põlevkivikaevandamine, elektrijaamade katelde kitsaskohad, investeeringute mõju elektri hinnale, alternatiivsete energiaallikate kaasamine Balti riikidest ja Soomest, keskkonna- ja maksuprobleemid ning elektrituru avamine.

Energeetikanõukogu soovitas enne pikaajalise riikliku energeetika arengukava vastuvõtmist teha kitsaskohtade süvaanalüüsi, praegu aga piirduda tegevuskava täpsustamisega vaid kuni aastani 2010.

Energianõukogu edastab oma arvamused ja ettepanekud valitsusasutustele ja Riigikogule.

Hetkel kuum