12. märts 2004 kell 15:14

Tööinspektsioon õpetab õnnetuse raportit täitma

Tööinspektsioon riputas veebi vastvalminud tööõnnetuste raporti täitmise juhendi, teatas inspektsioon.

Juhend abistab tööandjaid tööõnnetuse raportit koostada lähtudes Vabariigi Valitsuse 13. mai 2003. a määruse nr 146 ?Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord? nõuetest.

Juhend koostati Tööinspektsiooni ja Eurostati projekti ?Health and Safety at Work? raames, arvestades Euroopa Komisjoni uut töötervishoiu ja tööohutuse strateegiat aastateks 2002-2006.

Tööõnnetuse raporti vorm koos juhendiga on kättesaadav internetis (<#vt siit=http://www.ti.ee>), kust tuleb pealeheküljel asuvast põhimenüü õigusaktidelt liikuda alammenüüs asuvale tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimisele.

Tööinspektsiooni peadirektori Priit Siitani sõnul on üksikasjalik juhend vajalik seepärast, et praegu tööinspektsioonile laekuvatest raportitest on tööandjad laias laastus kolmandiku täitnud kas osaliselt valesti, puudulikult või ebatäpselt. Eriti käib see väike- ja keskmise suurusega firmade kohta. Ebatäpsused raskendavad tööõnnetuste analüüsi ning järelduste tegemist tööohutuse kohta.

Aastas laekub tööinspektsiooni kohalikele inspektsioonidele ligi 4000 tööõnnetuste raportit.

Hetkel kuum