Heidit Kaio • 8. aprill 2004 kell 9:25

Saaremaa püsiühenduse rajamiseks palgatakse konsultant

Mai alguses lõpeb konkurss, mille käigus otsitakse konsultanti Saaremaa püsiühenduse tasuvuse hindamiseks.

Euroopa Liidu ISPA programmi kaasfinantseerimisel läbiviidava Saaremaa püsiühenduse finants- ja keskkonnaalaste uuringute hanketeade on avaldatud EuropeAid kodulehel ja Official Journalis 20. märtsil 2004. Eelkvalifitseerimise pakkumiste esitamise tähtaeg on 3. mai.

Konsult kaasatakse eelkõige uue tasuvusuuringu koostamiseks, mis saab ühtlasi ka aluseks Euroopa Liidu vahendite taotlemiseks püsiühenduse ehitamisel.

Eelmine tasuvusuuring pärineb 1999. aastast ning meie majanduslik olukord on võrreldes nelja aasta taguse perioodiga oluliselt muutunud. Tookord välja töötatud finantsskeem tugines ülikõrgele 10 protsendilisele raha hinnale ega arvestanud võimalusega kasutada Euroopa Liidu vahendeid.

ISPA kaasabil palgatava konsultandi ülesandeks on pakkuda välja ka erinevaid finantseerimisskeeme ning anda omapoolne hinnang nende sobivusele, samuti teostada keskkonnamõjude eelhinnang.

2003. aasta 12. septembril moodustas Vabariigi Valitsus ekspertkomisjoni, mille ülesandeks on kavandada vajalikke toimingud Saaremaa püsiühenduse rajamisega seotud probleemide läbitöötamiseks ning valitsusele ettepanekute tegemiseks.

Majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi juures töötav ekspertkomisjon esitab informatsiooni oma töö kohta Vabariigi Valitsusele iga aasta 1. juuniks.

Möödunud aasta 25. novembril kogunes esimest korda Saaremaa püsiühenduse ekspertkomisjon, mis tutvus püsiühenduse rajamiseks seni tehtud uuringutega ning arutas Euroopa Liidu ISPA programmi kaasabil finantseeritava finants- ja keskkonnamõjude uuringu läbiviimist.

Hetkel kuum