Liis Kängsepp • 22. aprill 2004 kell 14:31

Valitsus otsustas pooldada kütusevaru hoidmist Rootsis

Valitsus kiitis õhtusel kabinetiistungil heaks Eesti ja Rootsi toornafta ja naftasaaduste vastastikuse hoidmise kokkuleppe eelnõu.

Eesti Vabariik on võtnud Euroopa Liidu ees kohustuse moodustada 2010. aastaks järk-järguliselt vedelkütuse 90 päeva miinimumvaru. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kontseptsiooni kohaselt on seda kütust otstarbekas hoida Rootsis, kuna Eestis läheks see aktiivse transiidi tõttu umbes 3-4 korda kallimaks.

Kokkuleppe kohaselt ei saa Rootsi takistada selle varu väljaviimist ega töötlemist. Kuid varustamisraskuste puhul pole tingimata vajalik teises EL liikmesriigis hoitavat varu Eestisse transportida, vaid sellisel juhul piisab transiidikütusel põhinevast vahetustehingust.

Kokkuleppe sõlmimine ei too kaasa rahalisi kulutusi, küll aga võimaldab hoida aastas kokku umbes 40-60 miljonit krooni.

Hetkel kuum