28. aprill 2004 kell 8:45

Finantsinspektsioon kaalub Kalevi suhtes väärteo- või kriminaalmenetluse alustamise taotlemist

Finantsinspektsioon kaalub Kalevi suhtes väärteo- või kriminaalmenetluse alustamise taotlemist, teatas Finantsinspektsioon.

'Seoses Kalevi poolt eile väljaantud börsiteatega teatame, et Finantsinspektsioon on pidanud vajalikuks ASi Kalev trahvida muuhulgas

erikontrolli aruande avalikustama jätmise eest,' teatas inspektsioon.'Oleme seisukohal, et avalik emitent ei saa siseteavet avalikustada osaliselt, vaid peab seda tegema täielikult, täpselt ja õigesti.'

Siseteabe avalikustamisega viivitamiseks peab emitent taotlema selleks loa ASilt Tallinna Börs. Juhul, kui börsilt ei ole erandit taotletud, aga sellegipoolest on avalikkusele edastatud ainult osa siseteabest, tuleb siseteave avalikustada täielikult vältimaks osalise avalikustamise moonutavat mõju investorite otsustele. AS Kalev poolt Finantsinspektsiooni seadusliku korralduse - avalikustada siseteave täielikult - võimalik eiramine annab meile alust kaaluda väärteo- või kriminaalmenetluse alustamise taotlemist.

AS Kalev käitumine näitab investoritele emitendi vähest valmidust avalikustada teatud siseteavet ning olla oma tegevuses läbipaistev. Selline toimimine peaks investoritele olema kindlasti signaaliks AS Kalevi aktsiatesse investeerimisotsuste tegemisel. Samuti on AS Kalev aktsionäridel võimalus hinnata ettevõtte juhi taolise tegevuse õiguspärasust ja majanduslikku otstarbekust.

Hetkel kuum