Inno Tähismaa • 29. aprill 2004 kell 8:57

Valitsus: eraisikud ja ettevõtted ei pea Euroopa Liidu lippu heiskama

Valitsus võttis täna vastu määruse, mille kohaselt ei pea eraisikud ja ettevõtted koos riigilipuga Euroopa Lippu heiskama.

Määrusega reguleeritakse Euroopa Liidu lipu kasutamist koos riigilipuga alates 1. maist, mil Eesti saab Euroopa Liidu liikmeks, teatas riigikantselei esindaja.

Euroopa Liidu lipp heisatakse koos riigilipuga teatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes Euroopa päeval, 9. mail ja Euroopa Parlamendi valimise päeval, 13. juunil, mis kehtestati ka lipupäevadena. Alaliselt heisatakse koos riigilipuga Euroopa Liidu lipp Eesti piiripunktides, sest Eesti piir on suures osas Euroopa Liidu välispiiriks. Euroopa Liidu lippu ei heisata Eesti ja Läti vahelistes piiripunktides, kuna seal on riigipiir Euroopa Liidu sisepiiriks. Välisesindustes Euroopa Liidu lipu kasutamise korraldamine on antud välisministri pädevusse.

Nii Euroopa päeval kui Euroopa Parlamendi valimise päeval heisatakse koos riigilipuga Euroopa Liidu lipp Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse, Riigikohtu, Riigikontrolli, Eesti Panga, õiguskantsleri, ministeeriumi, Kaitsejõudude Peastaabi, maavalitsuse ning valla- ja linnavolikogu ja -valitsuse hoonetele. Muud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, eraõiguslikud juriidilised ja füüsilised isikud heiskavad Euroopa päeval ja Euroopa Parlamendi valimise päeval eelnõu kohaselt riigilipu, Euroopa Liidu lipu kasutamine on neile vabatahtlik.

Lipupäevaks kuulutati Eesti lipu päev, 4. juuni, mille Riigikogu lisas riiklike tähtpäevade loetellu 14. aprillil tehtud muudatusega pühade ja tähtpäevade seaduses. Varasemalt, 1994. ja 1999. aastal, on valitsus oma korraldusega ühekordselt kuulutanud 4. juuni lipupäevaks.

Hetkel kuum