1. juuli 2004 kell 9:37

Kinnitati pankade uus kapitali adekvaatsuse raamistik (Basel II)

26. juunil kinnitati pankade uus kapitali adekvaatsuse raamistik (Basel II), teatas finantsinspektsioon.

26. juunil 2004 kiitsid G-10 riikide keskpankade ja finantsjärelevalve asutuste esindajad heaks Baseli Pangajärelevalve Komitee poolt väljatöötatud pankadele mõeldud uue kapitali adekvaatsuse raamistiku (Basel II).

Uue raamistiku eesmärgiks on tugevdada finantssüsteemi stabiilsust tagades pankade omavahendite senisest suurema vastavuse nende riskitasemele ja motiveerides panku arendama oma riskide juhtimist.

Basel II põhineb kolmel võrdväärsel ja üksteist toetaval sambal. Esimene sammas (Pillar 1) kehtestab senisest riskitundlikuma kapitalinõuete arvutamise metoodika, teise samba (Pillar 2) eesmärgiks on rõhutada panga riskijuhtimise ja kapitalivajaduse sisemise hindamise tähtsust. Kolmanda sambaga (Pillar 3) soovitakse tagada piisav kapitali adekvaatsuse tase turudistsipliini ja ulatuslikumate avalikustamisnõuete abil.

Uus raamistik jõustub 31. detsembril 2006. Selle ajani kehtib 1988. aastal valminud Basel I. Krediidi- ja operatsiooniriski arenenud meetodeid hakatakse rakendama alates 2007. aasta lõpust.

Soovitusliku iseloomuga Basel II baasil valmistatakse ette Euroopa Liidu krediidiasutuste ja investeerimisühingute kapitali adekvaatsuse direktiivi muudatused (CAD 3).

Uue kapitali adekvaatsuse raamistikuga saab tutvuda <#aadressil=http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf>

Hetkel kuum