27. juuli 2004 kell 10:51

Keskkonnaministeerium: me jääme erapooletuks

Vastuseks looduskaitsjate pöördumisele teatas keskkonnaministeerium, et riigiasutusena ei ole ministeeriumil võimalik ega vajalik kokkuleppes osaleda.

Järgneb keskkonnaministeeriumi pressiteade:

Keskkonnaministeeriumil on heameel tõdeda, et Tallinna Sadam, Eesti Roheline Liikumine ja Eestimaa Looduse Fond on kahe viimase sõnul leidnud Saaremaa kruiisisadamaga seotud keskkonnaküsimustes ühise keele.

Keskkonnaministeerium tervitab kolme eraõigusliku osapoole keskkonnateadliku kokkuleppe sõlmimist. Riigiasutusena ei ole ministeeriumil ühe osapoolena aga võimalik ega vajalik kokkuleppes osaleda.

Keskkonnaministeerium on Saaremaa kruiisisadama rajamiseks vajalikud load ja heakskiidud andnud, mistõttu riigipoolsed takistused sadama rajamiseks puuduvad. Eesti Rohelise Liikumise, Eestimaa Looduse Fondi ja AS Tallinna Sadama kohtuväline kokkulepe võimaldab loodetavasti ka Eesti Rohelisel Liikumisel ja Eestimaa Looduse Fondil loobuda Saaremaale olulise regionaalse objekti - kruiisisadama - rajamise blokeerimisest.

Olemaks oma otsustes erapooletu ning lähtudes seadustest ministeeriumile tulenevatest kohustustest, ei saa keskkonnaministeerium eeltoodud kolme eraõigusliku osapoole vahelises kokkuleppes osaleda, sest väljapakutud kujul väljub see seadustes ministeeriumile ettenähtud protseduuride ja volituste raamidest.

Keskkonnaministeerium käsitleb Saaremaa kruiisisadama rajamist samade põhimõtete alusel kui kõiki teisi rajatisi, mille tarvis arendajal tuleb ministeeriumist keskkonnaga seotud lube või heakskiitu taotleda.

Hetkel kuum