Peeter Raidla • 4. august 2004 kell 8:48

Rahandusminister kutsub ettevõtjaid avaldama arvamust Euroopa Komisjoni maksuettepanekute kohta

Minister Taavi Veskimägi kutsus ettevõtjaid ja maksumaksjaid ühendavaid organisatsioone üles avaldama arvamust Euroopa Komisjoni maksuettepanekute kohta.

Rahandusminister ootab ettevõtjatelt kommentaare 20. augustiks, mille järel korraldab rahandusministeerium asjatundjate ümarlaua ettepanekute arutamiseks.

?Rahandusministeerium töötab Eesti positsioonide kujundamisega, meil on olemas põhimõtteline arusaam, milline võiks olla Eestile kõige kasulikum käitumismuster ja millist põhitelge ettevõtete maksustamises peaksime hoidma. Enne kui aga tuleme välja oma arvamustega nii Eestis kui teiste partnerite ees, tahaksime kuulda ka ettevõtjate ja maksumaksjate esindajate arvamusi Eesti võimalike positsioonide osas. Septembris Scheweningenis (Hollandis) aset leidval maksudebatil on ka Eestil kaalukas sõna öelda. Soovime osapoolte arvamuse küsimisega ja avaliku diskussiooni tekitamisega saavutada võimalikult konsensuslikku ja ühiskonnas laia toetuspinda omavat seisukohta - ainult nii saame oma positsioone Euroopas kõige edukamalt kaitsta, 'ütles Veskimägi.

Euroopa Komisjon on liikmesriikidele valmistanud ette kaks ettepanekut, mis käsitlevad maksunduslike takistuste eemaldamist Euroopa siseturult, et tõsta nende kaudu Euroopa Liidu konkurentsivõimet. Mainitud ettepanekuteks on ?Common Consolidated EU Corporate Tax Base? ('Ühtne konsolideeritud maksubaas') ning ?Home State Taxation for Small and Medium-Sized Enterprises? ('Väike- ning keskmise suurusega ettevõtjate koduriigipõhine maksustamine').

Holland Euroopa Liidu eesistujariigina plaanib 10-11. septembril toimuval Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu (ECOFIN ) istungil tõstatada arutelu äriühingute maksustamisest Euroopa Liidus. Liikmesriikidel ministritel on palutud väljendada oma põhimõttelist seisukohta Komisjoni initsiatiivi ning ettepanekutes väljapakutud alternatiivide kohta ning nõusolekut osaleda ettepanekute üksikasju edasiarendavas töögrupis.

'Kuna Euroopa Komisjoni ettepanekud maksutakistuste kaotamiseks Euroopa Liidu siseturult avaldavad otsest mõju eelkõige ettevõtjatele, soovime neid kaasata Eesti positsioonide ettevalmistamisse. Samuti loodan ettevõtjate ja maksumaksjate esindajate panusele Komisjoni ettepanekute üksikasjalikul viimistlemisel, juhul kui Eesti otsustab Komisjoni ettepanekute väljatöötamises osaleda,' ütles rahandusminister Taavi Veskimägi.

'Maksudebatti puudutavate materjalidega saab igaüks tutvuda ning teha ettepanekuid rahandusministeeriumi koduleheküljel www.fin.ee, ' lisas Veskimägi.

Ettevõtjate arvamusi eeltoodud küsimustes ootab Rahandusministeerium hiljemalt 20. augustiks. Pärast seda on Rahandusministeeriumil plaanis kokku kutsuda ümarlaud.

Hetkel kuum