Inno Tähismaa • 18. august 2004 kell 13:17

Valitsus leevendab tööandja kohustust kontrollida öösel töötajate tervist

Homme tuleb valitsuse istungil arutusele seaduseelnõu, mille kohaselt valitsus leevendab tööandja kohustust kontrollida öisel ajal töötajate tervist.

Praegu kehtiva seaduse kohaselt peab tööandja kontrollima töötaja tervist juba siis, kui inimene on öisel ajal tund aega töötanud. Seadusemuudatuse seletuskirja kohaselt täpsustatakse tööandjate kohustust korraldada tervisekontrolli töötajatele, kes töötavad öösel (kella 22.00-6.00), nii enne nende tööleasumist kui ka kindlate ajavahemike järel töötamise ajal. Eelnõu kohaselt peab tööandja korraldama tervisekontrolli töötajatele, kes töötavad ööajal vähemalt kolm tundi oma igapäevasest tööajast või vähemalt kolmandiku oma iga-aastasest tööajast.

Tegemist on muudatusega töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning töö- ja puhkeaja seaduses. Selle esitab eelinfo kohaselt sotsiaalminister Marko Pomerants.

Samuti täiendatakse tsiviilõhusõidukite meeskonna liikmete töö- ja puhkeaja regulatsiooni kohapeal veedetavate puhkepäevade miinimumi kehtestamisega, kõrvaldades sellega vastuolud Eesti õigusaktide ja Euroopa Liidu asjakohaste direktiivide vahel.

Eelnõuga kehtestatakse, et tsiviilõhusõiduki meeskonna liikmel peab olema kalendrikuus vähemalt 7 ja kalendriaastas vähemalt 96 kohapeal (st mitte välismaal) veedetavat puhkepäeva, millal ta on vaba töö- ja valvekohustusest ja mille hulka võib arvestada meeskonnaliikme iganädalase puhkeaja.

Seaduse rakendamine ei too kaasa riigieelarvelisi lisakulutusi. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2005. aastal.

Hetkel kuum