Harju Elektri töötajad saavad firma aktsiaid osta 40 krooni eest

Harju Elektri töötajad, kes võtsid nelja aasta eest aktsiaoptsioonist osa, saavad nüüd osta aktsiaid 40 kroonise aktsiahinnaga.

Hetkel kaubeldakse Harju Elektri aktsiatega 107,34 krooni tasemel.

Täna toimus Harju Elektri nõukogu koosolek, kus otsustati Harju Elektri aktsiakapitali suurendamine kahe miljoni krooni võrra 56 miljoni kroonini uute aktsiate väljalaskmise teel rahaliste sissemaksetega, teatas firma börsile.

Aktsiakapitali suurendamiseks lastakse välja 200 000 10-kroonise nimiväärtusega nimelist lihtaktsiat.

Tulenevalt ASi Harju Elekter 27.aprillil 2000.a. toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul ja 18.augustil 2000.a. nõukogu poolt vastuvõetud

otsustest ning Tallinna Börsi reglemendiga kehtestatust on emiteeritavateaktsiate väljalaskehinnaks 40 krooni aktsia kohta, mis sisaldab ülekurssi30 kr aktsia kohta.

Emiteeritavate aktsiate märkimine viiakse läbi 16.septembrist 30.septembrini sel aastal ASi Harju Elekter juhatuse ruumides aadressil: Paldiski mnt. 31, 76606 Keila, tööpäevadel kella 8-16.

AS Harju Elekter 27. aprilli 2000.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusega on välistatud aktsionäride eesõigus märkida emiteeritavaid aktsiaid ning emissioon on suunatud isikutele, kellel on tulenevalt 27.aprillil 2000. aastal toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsustest ja 18. augusti 2000.a. nõukogu

koosoleku otsustest sõlmitud ja aktsiate märkimise ajal kehtiv aktsiaoptsioonileping või kes on õigustatud isikuna omandanud nimetatud aktsiaoptsioonilepingust tuleneva optsiooniõiguse juhatuse kaudu, aktsiaoptsiooni lepingussätestatud ulatuses.

Aktsiate märkimisega samaaegselt tuleb tasuda märgitud aktsiate väljalaskehind kogu ulatuses. Emiteeritavad aktsiad annavad aktsionärile õiguse dividendidele alates 2004. majandusaasta eest.

ASi Harju Elekter juhatus kinnitab aktsiate märkimise tulemused 30. septembri k.a. seisuga hiljemalt 04.oktoobriks 2004.Aktsiate alamärkimise korral tühistab ASi Harju Elekter nõukogu 15 päeva jooksul arvates märkimisperioodi lõppemisest ja peale juhatuselt aktsiate märkimistulemuste saamist märkimistähtaja jooksul märkimata aktsiad ning loeb aktsiakapitali suurendatuks ulatuses, milles aktsiaid tegelikult märgiti ja nende eest tasuti.

Aktsiaemissioonist laekuvaid vahendeid kasutatakse tootmise laiendamiseks, eelkõige elektriseadmete tootmisvõimsuste tõstmiseks. Sama nõukogu otsusega tõsteti 2004.a. investeeringute plaani mahtu.

Hetkel kuum