Liis Kängsepp • 3. september 2004 kell 6:36

Valitsus toetab EL põhiseaduse ratifitseerimist Riigikogus

Valitsus otsustas eile õhtul, et ELi põhiseaduse vastuvõtmiseks piisab, kui leppe ratifitseeriv riigikogu.

Eile õhtul toimunud valitsuse kabinetinõupidamisel andis välisminister Kristina Ojuland valitsusele põhjaliku ülevaate Euroopa Liidu põhiseaduse lepingu (PSL) eelnõust. Valitsus kujundas pärast arutelu oma seisukoha, mille kohaselt on valitsuse arvates piisav, kui põhiseaduse leping ratifitseeritakse Riigikogu poolt. Lõpliku otsuse selles küsimuses võtab vastu Riigikogu.

PSL-i eelnõu osas on Euroopa Liidus saavutatud valitsustevaheline poliitiline kokkulepe. PSL-i jõustumiseks on vajalik selle allakirjutamine ning ratifitseerimine kõikides liikmesriikides.

Allakirjutamise kuupäevaks on määratud 29. oktoober 2004. a. Enne allakirjutamist peab valitsus PSL-i eelnõu heaks kiitma.

Euroopa Liidu praeguse eesistuja Hollandi ettepanekul on PSL-i ratifitseerimismenetluse lõpukuupäevaks määratud 1. november 2006. a. PSL jõustub 1. novembril 2006 tingimusel, et kõik lepingupooled on oma ratifitseerimise kirjad üleandnud. Kui aga peaks juhtuma, et kõik liikmesriigid ei ole oma ratifitseerimise kirju üleandnud, siis jõustub leping ülejärgmise kuu esimesel päeval, arvates päevast, mil viimane lepingupool seda tegi.

Ülevaate koostamisel osalesid lisaks väliministeeriumile, riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat, Eesti Pank, justiitsministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, rahandusministeerium, siseministeerium ja sotsiaalministeerium.

Hetkel kuum