Gea Velthut-Sokka • 7. september 2004 kell 9:51

Sideametil tahab Elioni ja EMT tunnistada olulise turujõuga ettevõteteks

Sideametil on kavas Elion Ettevõtted AS ja AS EMT tunnistada olulise turujõuga ettevõtjaks, teatas amet.

Sideamet teavitas täna Elion Ettevõtted AS-i oma kavatsusest tunnistada ta 2005. aastaks olulise turujõuga ettevõtjaks telefoni-, sidumis- ja püsiliiniteenuse turul ning AS i EMT kavatsusest tunnistada ta 2005. aastaks olulise turujõuga ettevõtjaks mobiiltelefoniteenuse turul.

Oodates ära Elioni ja EMT võimalikud vastuargumendid enda olulise turujõuga ettevõtjaks tunnistamise kohta ja koostanud ettevõtete konkurentsitingimuste analüüsi, kuulutab Sideamet olulise turujõuga ettevõtjad välja hiljemalt 1. detsembriks.

Telekommunikatsiooniturul tunnistatakse olulise turujõuga ettevõtjateks üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutajad ja üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaatorid, kelle turuosa koos tütar- ja emaettevõtjaga on vähemalt 25 % kas mobiiltelefoni-, telefoni- või püsiliiniteenuse turu käibest või vähemalt 25 % sidumisteenuse turu liikluse mahust, netokäive ületab 10 miljoni krooni piiri ja ettevõtja ei tõenda, et sellise turuosa omamine ei ohusta vaba konkurentsi.

Olulise turujõuga ettevõtja määramise eesmärkideks on analüüsida ettevõtjate positsioone konkreetsetel telekommunikatsiooniturgudel ning ennetada vaba konkurentsi ohustavat käitumist suurt turuosa omavate ettevõtjate poolt.

Olulise turujõuga ettevõtjaks määratud ettevõtjale rakenduvad Telekommunikatsiooniseaduses sätestatud täiendavad kohustused, millega püütakse tagada telekommunikatsiooniturul konkurentsi suurenemine ja tarbijatele suurem valik nii telekommunikatsiooniteenuste kui ka teenuseosutajate vahel.

2005. aastaks olulise turujõuga ettevõtjaks tunnistamise aluseks on 73 telekommunikatsiooniturul tegutseva ettevõtja poolt 2003. aasta kohta esitatud andmed.

Hetkel kuum