Olavi Kärsna • 27. oktoober 2004 kell 22:00

Mida tuleb arvestada Soomes FIEna alustades

Iseendale tööandjad (elin-keinonharjoittajat) jagatakse Soomes ärimeesteks (liik-keenharjoittajat) ja spetsialistideks ehk kutsealal tegutsejateks (ammatinharjoittajat). Ärimeestel on ärisse paigutatud rohkem raha, millega nad riskivad. Kui aga spetsialistil on püsiv ostu- või müügikoht, siis loetakse ta samuti ärimeheks. See jaotus mõjutab ettevõtjate elu ainult niivõrd, et ärimeestele on kohustuslik tekkepõhine raamatupidamine ja nende tulusid maksustatakse tekkepõhiselt. Spetsialistid võivad pidada ka ühekordset ehk kassapõhist arvestust ning siis maksustatakse ka nende tulusid kassapõhiselt.

Kõik FIEd peavad ennast registreerima maksuametis, teatud juhtudel ka äriregistris. Registreerimiseks tuleb täita ai-nult üks blankett ja saata see maksuametile. Sealt lähevad andmed kõigisse vajalikesse registritesse, aga ainult neisse, milles registreerimise kohta on ettevõtja blanketile risti teinud.

Põllu- ja kalamehed ei pea ennast äriregistris registreerima. Registreerimise eest tuleb tasuda riigilõivu 1014 krooni. Ise võivad oma maksude eest hoolitseda ainult need inimesed, kes on kantud maksude kinnipidamise registrisse (ennakepi-dätysrekisteri). See nõuab aga jällegi õigesse kohta ristikese tegemist. Registreerida saab ka interneti kaudu.

Tulumaksu avansilisi makseid peab FIE tegema kohe esimesest tegutsemisaastast alates. Soomes eeldatakse, et ettevõtluse tulumaks tasutakse aasta sees avansiliste maksetena, st enne, kui tulu täpne suurus on selgunud. Maksete suuruse leidmiseks peab alustav ettevõtja ette ennustama nii käibe kui ka kulude suuruse. Ettevõtja peab ennustuses olema võimalikult täpne, sest kui pärast aasta lõppu selgub, et tegelik maksustatav tulu oli ennustatust suurem, määratakse lisandunud maksule veel 2% viivist. Kui aga avansiliselt makstule tuleb lisaks maksta rohkem kui 156 000 kr, on seda ületava maksusumma viivise määr juba 6%.

Kui aasta edenedes selgub, et esialgne ennustus oli liiga optimistlik, võib taotleda avansilise makse vähendamist, või kui hästi läheb, siis suurendamist. Ülearu makstud summa loomulikult tagastatakse.

Eesti süsteem, kus avansilistesse maksetesse suhtutakse tõesti kui ettemaksetesse ja lõplik maks arvutatakse pärast aasta lõppu igasuguste ?agadeta?, on nii loogilisem kui õiguspärasem. Kuidas saab alustav ettevõtja ennustada kulude suurust? Praktikas tähendab see aasta jooksul pidevat maksete korrigeerimisavalduste tegemist, aja- ja energiakulu, mida poleks tegelikult vaja.

Kui meie rahvas tahab Soomes FIEna tegutsema hakata, tuleb enne sinna minekut juba registreerimise asjaolud endale eelnevalt selgeks teha. Kui jätta kinnipidamisregistrisse registreerimise linnuke tegemata, ei ole õigust ise makse maksta ja kulusid arvestada. Samuti peab valmis olema selleks, et registreerimisel tuleb maksuametile teada anda eeldatav käive ja kulud. Käibega saab veel ehk hakkama, aga need kulud...

Kui lasta vastutulelikul ja viisakal maksuametnikul registreerimisblankett ära täita, teeb ta kindlasti ristikese ka käibemaksukohustuslasena registreerimise aknakesse. Siis peab aga ettevõtja kohe hakkama käibemaksuarvestust pidama ja käibemaksu maksma, ette teda sellest aga tingimata ei hoiatata. Soomes on kõik FIEd reeglina käibemaksukohustuslased ja sellega ollakse harjunud.

Hetkel kuum