31. oktoober 2004 kell 22:00

Sotsiaalseosega turundus eristab firmat

Äri eesmärk on raha teenida. Kas on võimalik rohkem teenida, olles ühiskondlikult vastutav ehk kas kasum suureneb, kui teha midagi ebakasumlikku? Täpne, kuid segadust tekitav vastus on: ?Jah, kui mitte tegutseda kasumi nimel.?

Sotsiaalseosega turundus on ettevõtete võimalus eristuda ajal, mil lihtsalt toode või teenus enam ei eristu. See on samas tingitud kurvast olukorrast, kus tavalised sotsiaal-turundajad, nagu nt religioon või riik, on korduvalt tõestanud, et nad ei ole kõige usaldusväärsemad inimeste usu või rahaga ümber käima. Ettevõtted ja nendega kaasas käivad kaubamärgid (Eesti modernses turunduskeeles: brändid) on aga aja jooksul tõestanud, et nad on usaldusväärsed, kuna motivatsioon petta esineb harva.

Sotsiaalseosega turundus on kõige lihtsamini kirjeldatav järgmiselt: ettevõte või kaubamärk toetab mingit sotsiaalset teemat või heategevusorganisatsiooni raha ja/või ajaga. Hakatuseks juhitakse meediaväljundite toel tähelepanu probleemi või heategeva ettevõtmise olemasolule ning muudetakse probleem või heategevuse tuge vajav objekt või subjekt aktuaalsemaks. Tavaliselt kaasneb sellega ettevõtte rahaline toetus nt iga müüdud tooteühiku pealt ning see annab ka klientidele võimaluse heategevust toetada. Kui asi sellega piirduks, siis on Eestis sotsiaalseosega turundust jalaga segada. Kahjuks see nii ei ole.

Ülaltoodud skeeme võtavad Eestis ettevõtted ette enamjaolt kvartalitulemuste parandamiseks. Kahjuks ei tõsta see ettevõtete usaldusväärsust klientide silmis ning lõpptulemus väljendub firmale ainult veidi paranenud ühekordses tulemuses ning heategevusele ühekordses rahasüstis. Sotsiaalseosega turundus annab aga firmale võimaluse pikaajalise lisaväärtuse loomiseks selle kaudu, et probleemi või heategevust ei toetata ühekordse kasumi suurendamise nimel. Ainult pikaajalisus, mis keskendub probleemi lahendamisele või heategevuse toetamisele üle mitme aasta, andes kaubamärgile lisaväljundi, on see, mis loob lisaväärtust firmale ja kaubamärgile ning pikas perspektiivis võimaldab nõuda klientidelt kõrgemat hinda.

Et sotsiaalseosega turundust efektiivselt rakendada, peab hoolikalt läbi mõtlema, millist probleemi teadvustada ning toetada. Vastust peaks otsima firma võtmeklientide huvide või sootuks oma töötajate murede seast, kuna efektiivne sotsiaalturundusprogramm tõstab töötajate lojaalsust firma suhtes.

Lisaks võib kaaluda sotsiaalse probleemi asemel kohaliku tähtsusega probleemi teadvustamist. See võib olla eriti efektiivne kohaliku tähtsusega ettevõttele, kes kaitseb oma koduturgu üleriigiliste kettide eest. Tegemist peab aga olema ausa kavatsusega lahendada probleemi, mitte katsega sel viisil raha teenida. Nagu endale ehitatud kodu on väärt rohkem kui pelgalt müügiks tehtud korter, nii teeb ka aus katse firma usaldusväärsemaks kui järjekordne sõnum ?osta meie toodet ja meie anname 2 senti makstud rahast ära?.

Hetkel kuum