12. november 2004 kell 12:36

Pärnu paneb linna jäätmekava avalikule arutelule

Pärnu linnavalitsus avalikustab novembri lõpus linna jäätmekava eelnõu, et tutvustada linlastele jäätmemajanduse ümberkorraldamise plaane, teatas linnavalitsus.

14. detsembril toimub avalik arutelu, kus välja öeldud linnaelanike soove ja ettepanekuid jäätmemajanduse parendamiseks arvestab linnavalitsus jäätmekava lõpliku versiooni kokkupanemisel.

Üks olulisemaid tahke uues jäätmekorralduses on suund jäätmete suuremale eelsorteerimisele. Plaanis on vähendada prügimäele minevate jäätmete kogust ning suunata võimalikult suur osa jäätmetest taaskasutusse. Paikuse Jäätmekäitluskeskuse järgmise aasta teises pooles avatav jäätmete sorteerimise liin võimaldab jäätmete sorteerimist alustada juba kodudes. Sorteerimisharjumuse tekitamiseks plaanib linn muuta elanike jaoks odavamaks nende jäätmete veo, mis lähevad taaskasutusse või on eelsorteeritud.

Linna heakorra ja elukeskkonna huvides plaanitakse jäätmete äraandmist viia sagedusele vähemalt üks kord kuus.

Avalikule arutelule mineva jäätmekava kolmandaks eesmärgiks on kliendimugavuse tagamine. Selle aasta suvel jõustunud jäätmeseadus näeb ette, et ühe veopiirkonna suuruseks võib olla kõige rohkem 10 000 linnakodanikku. Ligikaudu 44 000 elanikuga Pärnus tuleks seega moodustada vähemalt viis veopiirkonda. Pärnu linn korraldab piirkondlike jäätmevedajate leidmiseks hanke. Pärast piirkondlike jäätmevedajate leidmist saaks vedaja piirkonnas jäätmete vedamise ainuõiguse.

Hetkel kuum